הודעה לכל משתמשי אקו-ויקי: גרסת התוכנה שודרגה למדיה ויקי גרסה 1.35.

חוק ההסדרים/ייעול בהקצאת משאבים לקליטה ישירה של עולים

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009

תקציר

ביטול מענק המכס הניתן לעולים חדשים

  • עמוד 99 בהצעת מדיניות 2009

דברי הסבר

מענק המכס הניתן לעולים הינו מענק כספי הניתן כתחליף לפטור ממיסים על מכשירי בית חשמליים לעולים ממדינות מסוימות וביניהן מדינות מזרח אירופה, אמריקה הלטינית, אסיה ואפריקה (למעט עולים מאתיופיה הזכאים לציוד משפחתי על-פי המוגדר בנוהל "סל קליטה מיוחד"). בהחלטות ממשלה מיום 13 בפברואר 2003 ומיום 31 בינואר 2002, שעניינן מענק מכס שניתן לעולים, נקבע כי מענק המכס יהא מענק רגיל ולא יהיה מותנה בהתקיימם של תנאים כלשהם. עולים ממדינות אשר אינן ברשימה המזכה במענק פטור ממסים כגון מדינות צפון אמריקה ומערב אירופה זכאים לפטור ממסים.

מוצע בזאת לבטל את מענק המכס, ולהחיל את הפטור הקיים כיום על כלל העולים החדשים ללא תלות בארץ מוצאם, וזאת לאור הפחתת מסי הקנייה בשנים האחרונות בכלל, ובחודש יוני 2007 בפרט, המצמצמת עד מאוד את ההצדקה הכלכלית למענק מכס.

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

מדובר במדינות שהעלייה המגיעה מהן סובלת לרוב ממצוקה כלכלית ויש בהחלטה זו פגיעה כלכלית בהן.