הודעה לכל משתמשי אקו-ויקי: גרסת התוכנה שודרגה למדיה ויקי גרסה 1.35.

חוק ההסדרים/חוק ערי ואזורי פיתוח

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009

תקציר

ביטול חוק ערי ואזורי פיתוח, התשמ"ח-1988.

  • סעיף 127 בהצעת חוק ההסדרים 2008
  • עמוד 116 בהצעת מדיניות 2009
  • החלטת ממשלה מס' 4039, חקיקה
  • סעיף 19 בהצעת חוק ההסדרים 2009

דברי הסבר

הצעת חוק ההסדרים 2008

בהתאם לחוק ערי ואזורי פיתוח, התשמ"ח-1988 (להלן – חוק ערי ואזורי פיתוח), יש להקצות לערי ואזורי פיתוח שורה של הטבות המתבטאות במענקים מוגדלים לרשויות המקומיות ובמענקים והטבות מס שונות לתושבים, ובכלל זה שירותי חינוך ורווחה מוגדלים, במימון מלא של המדינה; שוויין של הטבות אלה מסתכם במאות מיליוני שקלים חדשים.

חוק ערי ואזורי פיתוח אמור להיכנס לתוקפו בשנת הכספים 2008 וזאת לאחר שמועד תחילתו כבר נדחה כמה פעמים בעבר.

כיום פועלת ממשלת ישראל להעדפת אזורים ומגזרים מסוימים, על פי מפת אזורי עדיפות לאומית ובהתאם להחלטות בדבר תכניות רב–שנתיות שונות (קו עימות, טיפול נקודתי, מגזר ערבי ועוד). בהתאם למפת אזורי העדיפות הלאומית ולהחלטות כאמור מקצה הממשלה הטבות שונות לאזורים אלה, המתבטאות במענקים לרשויות המקומיות, במתן עדיפות בחינוך, ברווחה, במיסוי ובהקצאת קרקע.

לפיכך, מוצע לבטל את חוק ערי ואזורי פיתוח.

הצעת מדיניות 2009

בהתאם לחוק ערי ואזורי פיתוח, התשמ"ח-1988, יש להקצות לערי ואזורי פיתוח שורה של הטבות המתבטאות במענקים מוגדלים לרשויות המקומיות ובמענקים והטבות מס שונות לתושבים, ובכלל זה שירותי חינוך ורווחה מוגדלים, במימון מלא של המדינה, כאשר שוויין של הטבות אלו מסתכם במאות מיליוני שקלים חדשים.

כבר כיום פועלת הממשלה להעדפת אזורים ומגזרים מסוימים הן על פי מפת אזורי עדיפות לאומית והן בהתאם להחלטות בדבר תוכניות רב שנתיות שונות (קו עימות, טיפול נקודתי, מגזר ערבי ועוד), ומקצה הטבות שונות לאזורים אלה, המתבטאות גם במענקים לרשויות המקומיות וגם במתן עדיפות בחינוך, ברווחה, במיסוי ובהקצאת קרקע.

חוק זה מעולם לא נכנס לתוקף ובשנת 2007, נדחה תאריך תחילתו ל-1 בינואר 2009.

לפיכך מוצע לבטל את החוק האמור.

הצעת חוק ההסדרים 2009

בהתאם לחוק ערי ואזורי פיתוח, התשמ"ח-1988 (להלן – חוק ערי ואזורי פיתוח), יש להקצות לערי ואזורי פיתוח שורה של הטבות המתבטאות במענקים מוגדלים לרשויות המקומיות ובמענקים והטבות מס שונות לתושבים, ובכלל זה שירותי חינוך ורווחה מוגדלים, והכול במימון מלא של המדינה. שוויין של הטבות אלה מסתכם במאות מיליוני שקלים חדשים. חוק ערי ואזורי פיתוח אמור להיכנס לתוקף ביום 1 בינואר 2009, וזאת לאחר שמועד תחילתו נדחה כמה פעמים בעבר.

כיום פועלת הממשלה להעדפת אזורים ומגזרים מסוימים, הן על פי מפת אזורי עדיפות לאומית והן בהתאם להחלטות בדבר תכניות רב–שנתיות שונות (קו עימות, טיפול נקודתי, מגזר ערבי ועוד). במסגרת זאת, מקצה הממשלה הטבות שונות לאזורים אלה, המתבטאות במענקים לרשויות המקומיות ובמתן עדיפות בחינוך, ברווחה, במיסוי ובהקצאת קרקע. במקביל, פועלת הממשלה לקידום חקיקה אשר תסמיך את הממשלה לקבוע הטבות בתחומים שונים לאזורי עדיפות לאומית כפי שתקבע. מהטעמים האמורים לעיל, מוצע לבטל את חוק ערי ואזורי פיתוח.

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

ישראל זקוקה למדיניות עקבית בכל הנוגע לטיפוח הפריפריה הגאוגרפית והחברתית-כלכלית. חוק זה אינו עונה על כל הצרכים, אך במקום לבטל אותו ולפגוע בריבונות הכנסת שחוקקה אותו ראוי היה לתקן אותו.