הודעה לכל משתמשי אקו-ויקי: גרסת התוכנה שודרגה למדיה ויקי גרסה 1.35.

חוק ההסדרים/התייעלות בייצור הביטחוני

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה ביטחון

תקציר

הפרטת קו הייצור של טנק המרכבה.

  • עמודים 218-219 בהצעת מדיניות 2009-2010

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

צה"ל מבצע כיום מגוון רחב של פעולות ייצור, שיקום ואחזקה של ציוד צבאי, וזאת בעיקר באמצעות יחידת מרכז שיקום ואחזקה 7000 (להלן – מש"א), אשר מועסקים בו אלפי אנשי קבע ואזרחים עובדי צה"ל. במש"א מבוצעים, בין היתר, תהליכים של בניית הגוף של טנק המרכבה.

מאחר שחלק מפעולות אחזקה שוטפות מחייבות הקצאת משאבים מיוחדת (ובכלל זה אנשי תחזוקה מקצועיים וטיפול בפרקי זמן קצרים) הרי שמתקיימת הצדקה להשאירן במסגרת היחידות האמורות בצה"ל.

לעומת זאת, בפעולות ייצור אשר אינן מחייבות הקצאת משאבים כאמור, אין חשיבות מבצעית בזהות הגורם המבצע.

העלות הגבוהה של העסקת אנשי קבע ואזרחים בצה"ל גורמת לכך שבמקרים רבים עלות הייצור מחוץ לצבא הינה זולה ויעילה יותר מזו המבוצעת בתוך הצבא. הדבר נובע בעיקר מעלויות שכר ותנאים נלווים אשר עלותם גבוהה יחסית בצה"ל, קושי ביצירת גמישות תעסוקתית בתוך הצבא, והעובדה שמרכזי הייצור בצה"ל אינם נמצאים בסביבה עסקית תחרותית.

בתחום הייצור האמור ישנם מספר גופים מחוץ לצה"ל אשר יכולים לבצע את הפעולות האמורות. לפיכך, במקרים בהם ישנה כדאיות כלכלית להעברת פעילות הייצור לתעשיות הביטחוניות או לחילופין ליזמים פרטיים, יש מקום לעשות כן.

מכירת קו הייצור של המרכבה תביא לחיסכון מוערך של למעלה מסכום של 100 מליון ש"ח בשנה. העברת פעילות זו לגופים אחרים צפויה ליצור מספר יתרונות נוספים מעבר להיבט התקציבי. כך למשל: ההעברה תאפשר לצה"ל להתמקד בליבת העשייה הצבאית, חיזוק וייצוב של התעשיות הביטחוניות באמצעות צבירת ניסיון, ידע ומוניטין אשר ישמשו אותם להגדלת הייצור ולחתימה על חוזי ייצור ואחזקה עם גופים שונים בעולם כולו.

לאור כל האמור, מוצע להנחות את שר הביטחון ושר האוצר לעשות את כל הפעולות הנדרשות למכירת קו הייצור של טנק המרכבה, וכן להקים צוות בין משרדי שייבחן את הצורך בהעברת פעילויות אחרות של יחידת מרכז שיקום ואחזקה בצה"ל, כולן או חלקן, מחוץ לצה"ל.