הודעה לכל משתמשי אקו-ויקי: גרסת התוכנה שודרגה למדיה ויקי גרסה 1.35.

חוק ההסדרים/התאמת תקציב לביצוע בחוק קליטת חיילים משוחררים

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה ביטחון

תקציר

הפחתה חד פעמית של תקציב הקרן לסיוע נוסף, וביטול העברת עודפים משנה לשנה.

  • עמוד 44 בהצעת תקציב 2009-2010
  • החלטת ממשלה מס' 218, התאמת תקציב לביצוע בחוק קליטת חיילים משוחררים

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994 (להלן – חוק קליטת חיילים), הוקמה הקרן לקליטת חיילים משוחררים. בהתאם להוראות חוק קליטת חיילים, זכאי חייל משוחרר לקבלת מענק שיחרור וכן לפיקדון המיועד למספר מטרות מוגדרות, וביניהן: פתיחת עסק, רכישת דירה ולימודים. בנוסף, הוקמה בחוק קליטת חיילים קרן לסיוע נוסף אשר מסייעת לחיילים משוחררים בלימודי מכינה ולימודי הנדסאים על בסיס סוציו אקונומי. סך הסכומים המוענקים מכוח חוק קליטת חיילים עומדים על כ- 1.3 מיליארד ש"ח בשנה.

בשנת 2000 תוקן חוק קליטת חיילים משוחררים כך שנוצרה דיפרנציאציה בין הסכומים שמוענקים ללוחמים תומכי לחימה וחיילים בתפקידים אחרים. עלות התיקון כאמור נאמדת בכ-170 מיליוני ש"ח בשנה.

במהלך השנים האחרונות כלל תקציבי הממשלה הופחתו, ובכלל זה תקציבי תמיכות לתשלומי העברה. עם זאת, לא בוצעה כל הפחתה בהיקף הסכומים שנקבעו בחוק קליטת חיילים.

בהקשר זה יצוין כי בשנים האחרונות הביצוע בתקציב הקרן לסיוע נוסף עמד על כ-45%, זאת לאור ירידה בניצול ההטבות על ידי החיילים המשוחררים.

במסגרת ההתאמות בתקציב המדינה לשנת 2008 מוצע לבצע את השינויים המפורטים להלן, אשר משמעותם נאמדת בהפחתה של כ-35 מיליון ש"ח בתקציב הקרן לשנת 2009

1. בשנת 2009 יופחת באופן חד פעמי תקציב הקרן לסיוע נוסף בסכום של 35 מיליון ש"ח; 2. ביטול העברת עודפים משנה לשנה.