הודעה לכל משתמשי אקו-ויקי: גרסת התוכנה שודרגה למדיה ויקי גרסה 1.35.

חוק ההסדרים/התאמות בתקציב משרד הביטחון

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה ביטחון

תקציר

ביטול המשלחות בפריס ובניו-יורק. הפחתת 1,050 תקני קבע, איזרוח 1,000 תקני קבע.

  • עמודים 36-37 בהצעת תקציב 2009-2010
  • החלטת ממשלה מס' 217, התאמות בתקציב משרד הביטחון וייעול וחיסכון במשלחות הרכש בניו-יורק ובפריז

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

בהחלטה מס' 2236 מיום 12 באוגוסט 2007, שבמסגרתה אומצו עיקרי מסקנות הוועדה לבחינת תקציב הביטחון (להלן – ועדת ברודט), הוחלט כי תקציב הביטחון יהיה תקציב רב שנתי, אשר מוחרג מהפחתות רוחביות.

במסגרת המלצות ועדת ברודט הומלץ כי במידה שתהיה צמיחה שלילית לנפש יהיה צורך לבצע התאמות בתקציב הרב שנתי. לנוכח תחזית לצמיחה שלילית לנפש בשנים 2009 ו-2010, מוצע לבצע הפחתה של כמיליארד ש"ח בתקציב הפעולות של משרד הביטחון, והפחתה נוספת של 530 מיליון ש"ח בתקציב השכר.

1. הפחתות בתקציב הפעולות יבוצעו, באמצעות הפחתות רוחביות בגופי צה"ל השונים לעל פי סדר העדיפויות שייקבעו שר הביטחון הרמטכ"ל. 2. משרד הביטחון מנצל כ-60% מתקציב ההרשאה להתחייב הניתן לו. היקף ההרשאה להתחייב אותה דורש משרד הביטחון מידי שנה גבוה משמעותית מהיקף ההרשאה אותה הוא מממש על בסיס היכולת התקציבית הרב-שנתית שלו, כך שתקציב ההרשאה להתחייב אינו מהווה מגבלה תקציבית אפקטיבית. על מנת לשפר את הבקרה על תקציב ההרשאה להתחייב וכפועל יוצא על תקציב הביטחון כולו, מוצע להפחית את גובהה, כך שתתאים לביצוע הרב שנתי בפועל וכן לייצר מערכת בקרה חיצונית טובה יותר להתקשרויות במערכת הביטחון.

3. הפחתות ברכיב השכר יבוצעו באמצעות הצעדים הבאים: א. מוצע לבטל את המשלחת לפריס בה משרתים 4 שליחים ו-20 עובדים מקומיים ישראלים. ב. המשלחת הגדולה ביותר של משרד הביטחון ממוקמת בניו-יורק, ומונה כ- 36 שליחים וכ-152 עובדים מקומיים נוספים. מאחר שקיימת גם משלחת בוושינגטון אין הצדקה לקיום שתי משלחות מוצע להעביר את המשלחת לוושינגטון בכדי לחסוך בעלויות, ולהותיר במשלחת בניו יורק 3 נציגים ו-1 2 עובדים בלבד. ג. מוצע להחזיר את מצבת חיילי הקבע המובהק לשיא התקן שאושר בחוק התקציב השנתי לשנת התקציב 2008 – כלומר להפחית 1,050 תקני קבע מובהק. ד. מוצע לאזרח 1,000 משרות של חיילי קבע מובהק במקצועות בעלי אופי אזרחי כגון משפטנים, מהנדסים וכלכלנים, מהלך זה יוזיל את עלויות ההעסקה, ואת המחויבות הפנסיונית ויפנה כ-1 00 מליון ש"ח, בהבשלה מלאה של המהלך, בבסיס תקציב הביטחון.