הודעה לכל משתמשי אקו-ויקי: גרסת התוכנה שודרגה למדיה ויקי גרסה 1.35.

חוק ההסדרים/התאמות בסיוע בדיור

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה בינוי ושיכון

תקציר

התאמות בסיוע בדיור – ביטול ניקוד מירבי אוטומטי למשפחות חד הוריות לעניין הלוואות דיור, השוואת זכאות של עולים חדשים וותיקים, ביטול תוספת הסיוע בשכר דירה במקרים בהם מתגורר הזכאי עם בני משפחתו, ביטול הסיוע בהחזר משכנתא במקרים בהם הדירה נרכשה בשותפות עם אחרים.

  • עמודים 30-31 בהצעת תקציב 2009-2010

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

1. סיוע ברכישת דירה במשרד הבינוי והשיכון ניתן באמצעות מתן הלוואות מסובסדות, בהתאם לחוק הלוואות לדיור, התשנ"ב-1992. סכום הלוואת הזכאות האישית נקבע בהתאם לניקוד שצברו הזכאים, על פי עמידה בקריטריונים האומדים את הסיכוי לרכישת דירה ומדרגים את הזכאים על פי רמה חברתית-כלכלית. הקריטריונים כוללים את מספר שנות הזכאות, מספר הילדים, וגודל משפחת המוצא של מבקשי הסיוע. על פי הכללים הנהוגים היום במשרד הבינוי והשיכון, משפחות חד הוריות חסרות דירה זכאיות באופן בלעדי לסיוע מרבי, ללא התייחסות לעמידה בקריטריונים אישיים אלה. לכן, במקרים מסוימים יתכן כי משפחה חד הורית עם ילד בוגר אחד תהנה מסיוע בהיקף גדול יותר ממשפחה מרובת ילדים. על כן מוצע להחיל גם על משפחות אלה את מבחן הקריטריונים האישיים, ככל מבקש סיוע. בהתאם לכך יש להפחית מבסיס תקציב האשראי של המשרד לשנים 2009-2010 סכום כולל של 96 מיליון ש"ח.

2. כיום, עולים חדשים זכאים לסיוע בשכר דירה ממשרד הבינוי והשיכון החל בשנה השנייה ועד השנה השישית ממועד עלייתם. הסיוע ניתן באופן גורף ללא התחשבות בקריטריונים אישיים של העולה, כגון יכולת השתכרות, ואף ללא הצגת חוזה שכירות. הסיוע האמור ניתן בנוסף לסיוע לרכישת דירה באמצעות הלוואה מסובסדת, וסיוע מקיף אחר הניתן על ידי משרד העלייה והקליטה, הכולל סל קליטה בשנה הראשונה לעלייה, וכן סיוע בשנים שלאחר מכן בתעסוקה, במרכזי הכוונה והשמה . נוכח השינוי שחל בתמהיל העולים בשנים אחרונות, באופן שחלקם ועוד עלה מארצות מערב אירופה וארצות הברית, אין מקום לקבוע זכאות אוטומטית לעולים. בהתאם לכך, מוצע לתקן את כללי הזכאות כך שהסיוע יינתן על פי מבחני הכנסה, ובכפוף להצגת חוזה שכירות, על פי הכללים הנהוגים היום במשרד הבינוי והשיכון. כמו כן, עולים זכאים לסיוע בשכ"ד החל מהשנה השנייה לעלייתם – לאחר סיוע קבלת "סל קליטה". בעוד שהסיוע לעולים נתמכים זהה לזה של הוותיקים, הרי שלמשפחות עולים חד הוריות יש סיוע מיוחד במשך שלוש השנים הראשונות ורק בשנה הרביעית הסיוע מושווה לזה של הוותיקות. מוצע להשוות את הסיוע שלהן לזה שניתן לכלל המשפחות החד הוריות הנזקקות. תיקון זה מאפשר הפחתה כוללת של 48 מיליון ש"ח מבסיס תקציב הסיוע של המשרד לשנים 2009-2010.

3. רבים מהזכאים לסיוע בשכר דירה מתגוררים עם ילדיהם ומשפחתם הגרעינית. בהתאם לכך, הזכאי הינו משתתף חלקי בעלויות החודשיות בגין הדיור. בהתאם לכך מוצע לבטל את תוספת הסיוע בשכר דירה בגין גיל הזכאי במקרים בהם מתגורר הזכאי עם בני משפחתו, כך שהזכאי יהנה מסיוע בשכר דירה בשיערו הבסיסי בלבד, הניתן על פי מבחני הכנסה. בהתאם לכך, להפחית מבסיס תקציב הסיוע של המשרד לשנים 2009-2010 סכום כולל של 53 מיליון ש"ח.

4. זכאים לסיוע בהחזר משכנתא אשר רכשו דירה אחת בשותפות עם אחרים, גרים בדירה עם יתר בעלי הדירה, שהינם בדרך כלל ילדיהם ומשפחתם הגרעינית. בהתאם לכך, הנכס הינו בבעלות של בני המשפחה, כך שעלות החזר המשכנתא מתחלקת אף היא בין מספר בני משפחה, ובמקרה של פטירת הזכאי נשאר הנכס בבעלות המשפחה. בהתאם לכך, מוצע לבטל את הסיוע בהחזר משכנתא למי שרכשו דירה בשותפות ולהפחית מבסיס תקציב הסיוע של המשרד לשנים 2009-2010 סכום כולל של 25 מיליון ש"ח.