הודעה לכל משתמשי אקו-ויקי: גרסת התוכנה שודרגה למדיה ויקי גרסה 1.35.

חוק ההסדרים/התאמות במענק פטירה

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה רווחה וביטוח לאומי

תקציר

תשלום מענק פטירה אך ורק לשאיריו שלמי שהשתלמה לו קצבת נכות מעבודה בשל נכות שדרגתה 50% לפחות או לשאיריו של מי שהשתלמה לו קצבת נכות כללית.

  • עמוד 15 בהצעת תקציב 2009-2010

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

המוסד לביטוח לאומי (להלן – המוסד) משלם מדי שנה מענק פטירה, לשאיריו של נפטר שהייתה משתלמת לו קצבת זקנה, קצבת שאירים, קצבת נפגעי עבודה, קצבת נכות וקצבת השלמת הכנסה. שיעור המענק הינו 7,443 ש"ח, והעלות השנתית של סך התשלומים הינה כ-130 מיליון ש"ח. על מנת לעמוד במסגרת התקציב, מוצע בזאת לתקן את סעיף 310 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, כך שייקבע כי מענק כאמור ישולם אך ורק לשאיריו של מי שהשתלמה לו קצבת נכות מעבודה בשל נכות שדרגתה 50% לפחות או לשאיריו של מי שהשתלמה לו קצבת נכות כללית.

התיקון המוצע צפוי להביא לחיסכון שנתי של כ-70 מיליון ש"ח. נוכח המשבר הכלכלי והצורך לעמוד ביעדי התקציב לשנים 2009 ו-2010 מוצע להפחית בהתאם לתיקון האמור 30 מיליון ש"ח בשנת הכספים 2009 וסכום של 40 מיליון ש"ח בשנת הכספים 2010 מהקצבות האוצר למוסד.