הודעה לכל משתמשי אקו-ויקי: גרסת התוכנה שודרגה למדיה ויקי גרסה 1.35.

חוק ההסדרים/הקמת מנהלת השקעות בתיירות

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה תיירות

תקציר

הקמת מנהלת השקעות בתיירות

  • עמודים 51-52 בהצעת מדיניות 2009-2010
  • עמוד 21 בקובץ תיקונים להצעת מדיניות 2009-2010
  • החלטת ממשלה מס' 135, הקמת מינהלת השקעות בתיירות
  • סעיף 115 בהצעת חוק ההסדרים 2009-2010

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

בחודש נובמבר 2006, ערכה חברת Ernst & Young מחקר מקיף לבקשת משרד התיירות, במסגרתו נבחנה פעילות משרד התיירות. מממצאי הדו"ח שפרסמה החברה בנוגע לטיפול משרד התיירות בפרויקטים תיירותיים עולה, כי ריבוי הנהלים וההוראות המתייחסים להשקעות בתחומים שונים מקשים על משקיע פוטנציאלי לברר את האופציות הפתוחות בפניו, ומסכלים, במקרים מסוימים, פנייה של משקיעים פוטנציאליים לקבלת מענקים או הלוואות מהמדינה.

נכון להיום, קבלת מענק מותנית באישור מרכז השקעות אשר פועל במשרד התמ"ת אשר מקבל את החלטותיו על סמך עבודה הנעשית במשרד התיירות. כתוצאה מהליך זה לא התפתחה התמחות לענף התיירות במרכז השקעות. יתרה מכך נוצרה מערכת בירוקרטית כפולה, המעכבת את הטיפול בבקשות ופוגעת בעבודה אל מול היזמים, שכן, תחילה נבחנת הבקשה במשרד התיירות. רק לאחר אישורה של הפנייה במשרד התיירות היא מופנית להחלטת מרכז ההשקעות, אשר לעיתים משיג עליה או מעכבה לצורך קבלת פרטים נוספים. יצוין כי הליך הטיפול בפניות הנוגעות למפעלים תעשייתיים הינו מהיר ויעיל הרבה יותר, וזאת מאחר שהפניות הנוגעות למפעל תעשייתי נבחנות אך ורק על ידי מרכז ההשקעות, אשר לו התמקצעות מיוחדת בתחום זה.

השלכות הקושי בהבנת ההוראות והסרבול בנגישות לפנייה לקבלת מענקים יוצרים חוסר יעילות, וכן פגיעה בתחרותיות של המשק הישראלי בתחום התיירות אל מול מדינות אחרות. העתקת הטיפול בעידוד השקעות בתיירות למשרד התיירות צפוי להכניס משקיעים חדשים לשוק הישראלי. יש לזכור כי קיימת חשיבות כלכלית רבה להסרת החסמים הבירוקרטים בהקצאת המשאבים בתחום שכן בשנתיים החולפות הוקצו כ-500 מיליוני ש"ח לתמיכה בהקמת מלונות אשר ממונפים להשקעה בארץ בהיקף של כ-2 מיליארד ש"ח. האצת תהליך זה הינה חשובה ביותר בתקופת המשבר הנוכחי ויש לה פוטנציאל רב להזרים השקעות זרות לארץ.

לאור האמור, ובמטרה להקטין את הבירוקרטיה הכרוכה באישור מענקים למפעלים תיירותיים מאושרים, מוצע להקים מנהלת השקעות נוספת אשר תדון אך ורק באישור מענקים למפעלים תיירותיים, וליחד בחוק השקעות הון פרק נפרד אשר יכלול את כלל ההוראות הנוגעות לאישור מפעל תיירותי.