הודעה לכל משתמשי אקו-ויקי: גרסת התוכנה שודרגה למדיה ויקי גרסה 1.35.

חוק ההסדרים/העברת הלשכה לשיקום נכים למוסד לביטוח לאומי

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה רווחה וביטוח לאומי

תקציר

העברת הלשכה לשיקום נכים ממשרד האוצר למוסד לביטוח לאומי

  • עמודים 71-72 בהצעת מדיניות 2009-2010
  • (החלטת ממשלה מס' 145 – ההחלטה בוטלה)

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

הלשכה לשיקום נכים (להלן – הלשכה) שבמשרד האוצר אמונה על תשלום התגמולים והמענקים לניצולי שואה הזכאים לכך מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957 (להלן – חוק נכי רדיפות הנאצים) וחוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954 (להלן – חוק נכי המלחמה בנאצים). לצורך כך הלשכה מפעילה מערך כולל של חשבות לצורך תשלום התגמולים, יחידת תביעות, ועדות רפואיות ומרכז לפניות ציבור. בשנת 2008 הלשכה שילמה תגמולים חודשיים, דמי הבראה והעניקה שירותים לכ-80,000 ניצולי שואה בעלות כוללת של כ-2.3 מיליארד ש"ח.

על פי החוקים האמורים, הוענקה לשר האוצר, הסמכות למנות ועדה רפואית שתפקידה לקבוע האם התובע לקה בנכות המזכה בפיצוי ואת אחוזי הנכות שלו, וכן ועדה רפואית עליונה לעררים.

המוסד לביטוח לאומי הינו הגורם המרכזי במדינה אשר משלם קצבאות ותגמולים בתביעות לפי חוק הביטוח הלאומי וחוקי פיצוי אחרים. מתוקף סמכותו כאמור, הוא מפעיל רופאים מומחים, ועדות רפואיות וועדות עררים לקביעת זכאות לגמלה בענפי נכות כללית, נכות מעבודה ונכויות אחרות.

מעצם תפקידיו כאמור, המוסד לביטוח לאומי צבר ידע רב ומקצועיות בניהול מערך תשלומים מורכב, הפעלת ועדות רפואיות ומתן שירות לציבור, ועל כן יש בידו הניסיון והמיומנות הנדרשים לשם ביצוע הוראות חוק נכי רדיפות הנאצים וחוק נכי המלחמה בנאצים.

במצב הקיים, ישנה כפילות גורמים המטפלים ביישום חוקי תגמולים לנכים, וזאת בעוד שבמוסד לביטוח לאומי קיימות מערכות מנוסות, המטפלות בנושאים דומים, המסוגלות לתת מענה גם לניצולי השואה. העברת הטיפול בניצולי השואה לידי המוסד לביטוח לאומי, הן לנוכח ניסיונו והתמחותו והן בהתחשב בהיותו גורם משלם, תאפשר התמודדות עם הכשלים הקיימים, תביא לחסכון של כעשרה מיליון ש"ח בעלויות המנהליות ולזירוז הטיפול בפניותיהם של ניצולי השואה.

לפיכך מוצע להעביר את פעילות הלשכה על כל חלקיה למוסד לביטוח לאומי, וזאת במטרה ליעל את אופן הטיפול בתביעות ניצולי השואה.