הודעה לכל משתמשי אקו-ויקי: גרסת התוכנה שודרגה למדיה ויקי גרסה 1.35.

חוק ההסדרים/הסדרת הביטחון במשרדי הממשלה

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה ביטחון

תקציר

הנחיות ביטחון מקצועיות יינתנו בציון המקור התקציבי למימון ההוצאה.

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, תשנ"ח-1998 קובע חובת מינוי ממונה ביטחון ואחראי על אבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות בגופים ציבוריים מסוימים שנקבעו בו, ובהם משרדי ממשלה.

עוד קובע החוק, כי קצין מוסמך, שהינו נציג שב"כ או קצין משטרה – לפי הענין, יהיה רשאי לתת הנחיות מקצועיות לגוף ציבורי, לממונה ביטחון או לאחראי על אבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות, בכל הנוגע לפעולות אבטחה, לרבות הנחיות בענין בקרה ודיווח.

בשנים האחרונות ניכרת מגמה של גידול משמעותי בעלויות האבטחה כתוצאה מהנחיות מקצועיות חדשות הניתנות על ידי הגורמים המנחים כאמור, הניתנות ללא התחשבות בעלויות הכרוכות בביצוען.

לפיכך מוצע לקבוע כי הגורם המנחה כאמור יהיה רשאי ליתן הנחיות מקצועיות מכוח סמכותו לפי החוק, ובלבד שאם מדובר בהנחיות שבביצוען כרוכה הוצאה או התחייבות להוצאה מתקציב המדינה, תינתנה ההנחיות בציון המקור התקציבי למימון ההוצאה או ההתחייבות כאמור.