הודעה לכל משתמשי אקו-ויקי: גרסת התוכנה שודרגה למדיה ויקי גרסה 1.35.

חוק ההסדרים/הכללת רכבת ישראל בהסדר הבלו

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה תחבורה

תקציר

הכללת רכבת ישראל בהסדר הבלו

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

בשנת 2005 עודכן צו הבלו במטרה להשוות המס על הסולר למס על הבנזין. במקביל נקבע הסדר לפיו רכבים כמו גם גורמים אחרים המשמשים כמרכיב עיקרי בייצור הכנסה יזכו לפטור חלקי מתוספת המס על הסולר. הסדר זה מגולם בתוספת לצו, בה מפורטים הן הרכבים המוכרים לצרכי הפטור והן תקרת הצריכה בליטרים המוכרת לצורך זה.

בתוספת האמורה לא נכללו הקרונות והקטרים של רכבת ישראל. בשל העובדה כי קטרי וקרונות רכבת ישראל מהווים גורמי ייצור בתחום התחבורה מוצע להכלילם בהסדר הבלו על מנת שיזכו להחזר בגין תשלומי הבלו. הכנסת רכבת ישראל להסדר הבלו תביא לשיקוף נאמן של הוצאות הרכבת באופן דומה לזה הקיים בגורמי התחבורה האחרים ותאפשר הפחתת התמיכה ברכבת ישראל בתקציב המדינה. לאור זאת, ניתן יהיה להפחית את בסיס תקציב בשנת הכספים 2010 באופן שיגלם את החזר המס על הבלו עד גובה של כ-75 מליון ש"ח.