אקו-ויקי:תיעוד טכני

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

גיבויים ידניים:

cd /home/dror/sites; make backup
# or
cd /home/dror/sites; tar cvzf ecowiki.tar.gz --exclude='ecowiki/cache/*' ecowiki
cd /home/dror/sites; mysqldump --defaults-file=ecowiki/my.cnf --all-databases | bzip2 > ecowiki.sql.bz2

שדרוג גרסה:

  • קריאת Release notes של הגרסה וספציפית הנחיות לגבי שדרוגים
  • קריאת Release notes של התוספים (כמעט בלתי אפשרי מרוב תוספים שאנחנו משתמשים בהם...)

screen

cd /home/dror/sites/ecowiki

wget https://releases.wikimedia.org/mediawiki/X.XX/mediawiki-X.XX.X.tar.gz

tar xvzf mediawiki-X.XX.X.tar.gz --strip 1

cd maintenance

php update.php --quick

cd ../extentions

for i in `ls`; do if [ -d $i/.git ]; then echo $i; cd $i; git clean -df; git reset --hard HEAD; git checkout RELX_XX; cd ..; fi; done

תיקונים של בעיות בשדרוג, בעיקר על ידי אפשור של פונקציות דיבאג ב-LocalSettings.php, וניסיונות טיפול בהודעות השגיאה.