שינויים

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

קיימות

נוספו 684 בתים, 10:52, 7 באוגוסט 2019
אין תקציר עריכה
קימות היא תכונה שיכולה להתקיים עבור [[מוסד חברתי]], [[מערכת אקולוגית]], [[טכנולוגיה]] או מין ביולוגי כמו [[בני אדם|המין האנושי]]. קיימות היא גם שמו של [[ערך חברתי]] ושל [[אידאולוגיה]] הדוגלים בתפקוד תקין של החברה ו[[סביבתנות|הסביבה הטבעית]] במשך שנים רבות.
[[הסביבה הטבעית|סביבה טבעית]] ו[[מערכת אקולוגית|מערכות אקולוגיות]] בריאות מספקות [[שרותי המערכת האקולוגית|שרותי טבע]] ו[[משאבי טבע]] שהם חיוניים לאדם וליצורים חיים אחרים. בני האדם משתמשים ב[[משאבים מתכלים]] ויוצרים [[זיהום]] והיבטים אלה משבשים את הפעילות של מערכות טבעיות וכן גורמים לכך שהכלכלה והחברה האנושית עלולים להימצא בסכנה. לפי מחקר גדול משנת 2018 האנושות חורגת מגבולות הקיימות החל משנות ה 70 של המאה ה 20. מצב כזה אפשרי רק זמנית, כך שכדי להמשיך להתקיים האנושות צריכה להפסיק לחרוג מהם{{הערה|David Lin 1,*OrcID, Laurel Hanscom 1, Adeline Murthy 1, Alessandro Galli 2OrcID, Mikel Evans 1, Evan Neill 1, Maria Serena Mancini 2, Jon Martindill 3, Fatime-Zahra Medouar 4, Shiyu Huang 5 and Mathis Wackernagel 1 [https://www.mdpi.com/2079-9276/7/3/58/htm Ecological Footprint Accounting for Countries: Updates and Results of the National Footprint Accounts, 2012–2018] 2018, Resources}}.
מושג הקיימות מתייחס להיבטים המשפיעים על סיכויי ההישרדות וההמשכיות של המין האנושי, וכפועל יוצא מזה, קיימות גוררת גם [[סביבתנות]] - דאגה עמוקה למערכות סביבתיות והחברתיות שתומכות בהמשכיות זו. הקיימות צמחה מתוך התנועה הסביבתית, ובפועל מערבבים לעיתים קרובות בין המושגים. עם זאת הקיימות היא בעלת אמירות עמוקות יותר, והיא נוגעת לנושאים חברתיים כמו [[מחסור ועודף|צריכה עודפת]], [[צמיחה כלכלית]] או [[גידול אוכלוסין]]. כמו כן ניתן ליישם את רעיונות הקיימות גם להיבטים שאינם נוגעים בהכרח ליחסים עם המערכת האקולוגית כמו התמודדות עם כוכבי שביט, כילוי [[משאבים מתכלים]] [[חינוך]] ועוד.
4,212
עריכות

תפריט ניווט