שינויים

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

פונקציית ייצור קוב-דאגלס

הוסר בית אחד, 00:48, 19 באוקטובר 2016
מ
ניסוח פורמלי
* '''y''' = היא כמות הייצור הכוללת (הערך ה"ריאלי" של כל המוצרים שנוצרו בתקופה מסויימת, לדוגמה בשנה)
* '''L''' = כמות תשומות של עבודה (כמות שעות העבודה של כלל העובדים במפעל בשנה אחת)
* '''K''' = כמות תשומות של הון תעשייתי (שנמדד בצורה על ערך ראלי ריאלי של כל המכונות, הציוד והמבנים המעורבים בתהליך הייצור)* ''' A ''' גורם פרודוקטיביות כללי.
* α ו-β נקראים גורמי גמישות התפוקה (Output elasticity) של העבודה ושל ההון בהתאמה. גורמים אלה אמורים להיות קבועים בהינתן סוג מסויים של טכנולוגיה.
גמישות התפוקה אמורה למדוד את מידע ההיענות של תפוקה לשינוי בגובה של עבודה או של הון שבהם משתמשים בתהליך הייצור. לדוגמה אם α = 0.45 הגדלה של 1% בכמות ההון שיש במפעל אמורה להגדיל את התפוקה ב-0.45%
אם ''α'' + ''β'' = 1. אומרים שפונקציית הייצור היא בעלת [[החזר קבוע לגודל]] כך שהכפלה של ההון K ושל כמות העובדים L תוביל להכפלה של התפוקה Y. אם α + β < 1 אומרים כי יש החזר יורד לגודל, או [[חסרונות לגודל]] כך שהכפלת העובדים וההון פי 2 יניבו כמות מוצרים נמוכה מפי 2 מהמוצרים. אם α + β > 1 יש החזרים גדולים לגודל או [[יתרונות לגודל]]. יש לשים לב כי בהקשר זה יתרונות לגודל או חסרונות לגודל מתייחסים רק לתהליך הייצור ומתעלמים מהיבטים אחרים של פירמה עסקית כמו היכולת לגייס הון פיננסי (מבנקים, בעלי מניות או מוסדות הון אחרים), לבצע [[מינוף פיננסי]], היבטים הנוגעים לשיווק, [[לובי פוליטי]] לשם שינוי לטובה של [[רגולציה]], הטיית מכרזים, או קבלת הטבות במיסוי מטעם השלטון וכמובן היכולת לשתף פעולה עם עסקים אחרים אם במסגרת [[אוליגופול]] מול שוק הסחורות ואם בהקשרים אחרים (כמו שיתופי פעולה בין פירמות שיש להם [[מוצרים משלימים]]).
כלכלנים נאו קלאסיים טוענים כי אם כי קיימת [[תחרות משוכללת]] (שכוללת גם הנחות כמו [[מידע מלא]], [[רציונליות מלאה]], העדר [[עלויות עסקה]], ו[[עלויות חיצוניות]] ועוד) וכאשר מניחים כי יש החזר קבוע לגודל אזי ניתן להראות כי α שווה לתרומה של ההון לתהליך הייצור ו -β שווה לתרומה של העובדים לתהליך הייצור.
קוב ודאגלס הושפעו על ידי נתונים סטטיסטיים שהצביעו על כך שהתרומה של עובדים ושל הון כחלק מהייצור היו קבועים על פני זמן במדינות מפותחות. הם הסבירו זאת על ידי התאמה סטטיסטית של פונקציית הייצור שלהם. כיום יש תהיה האם קבעון כזה אכן קיים.

תפריט ניווט