שינויים

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מודל IS/LM

נוספו 2,583 בתים, 16:56, 5 באוגוסט 2008
תאור המודל
==תאור המודל==
מודל IS-LM מוצג בדרך כלל כשתי עקומות הנחתכות בתוך גרף דו מימדי. הציר האופקי של גרף הגרף מייצג את [[תוצר מקומי גולמי|התוצר המקומי הגולמי]] (תמ"ג) של משק כלשהו, במונחים ראליים (כמויות של סחורות), והוא מיוצג באות '''Y'''. הציר האנכי מייצג את שיעור ה[[ריבית]] במשק במונחים נומינליים (כספיים), והוא מיוצג על ידי האות '''i''' (ריבית- interest).
בתוך גרף זה נחתכים שני קווים (ישרים) ברביע הראשון (כלומר החיובי) של הגרף - קוים אלה הם עקומות IS ו-LM.
===עקומת IS===
עקומת ה-IS מצויירת כעקום יורד (כאשר מסתכלים עליו משמאל לימין). ראשי התיבות IS הם עבור "שיווי משקל של חסכונות-השקעות" ("Investment/Saving equilibrium") אבל מאז 1937 הוא אמור לתאר את אוסף כל נקודות שיווי המשקל שבהם ההוצאה המצרפית (הוצאות צרכנים + השקעות פרטיות מתוכננות + רכישות ממשלתיות + ייצוא נטו) שווה לתפוקה הכלכלית המצרפית (שמקובל להגיד במסגרת המודל שהיא שווה לתוצר הראלי, Y או תמ"ג). במונחים היסטוריים, עקומת הIS יכולה לייצג נקודת שיווי משקל שבה ההשקעה הפרטית הכוללת, שווה לסך החסכון. סך החסכון הוא חסכון הצרכנים, יחד עם חסכון המממשלה (עודפי תקציב) יחד עם יחד עם השקעות זרות (עודפי סחר). בכל מקרה, בשיווי משקל, כל ההוצאות הן דבר רצוי או מתוכנן - אין צבירה לא רצונית. רמת התמ"ג נקבעת לעורך עקומה זו, עבור כל רמה של ריבית.
 
עקומת IS היא לכן אוסף של נקודות שיווי משקל בכלכלה ה"ראלית". בהנתן ציפיות לגבי שיעורי החזר על השקעה, כל רמה של שער הריבית (i) תיצור רמה מסויימת של השקעה קבועה מתוכננת, וכן הוצאות אחרות שמושפעות משער הריבית. שער ריבית נמוך יותר יעודד שיעור גדול של השקעות קבועות (בציוד, מכונות וכו'). ההכנסה היא בשיווי משקל לאותה רמת ריבית כאשר החסכון של הצרכנים שוווה להשקעה (או באופן כללי יותר, כאשר היציאות מהמודל של הזרימה המעגלית, שוות לכניסות אליו). בשער ריבית נתון, יש צורך ברמת הכנסה גבוה יותר כדי להפיק רמה גבוה יותר של חסכון. צורת הצגה אחרת היא שהשפעת המכפיל של עלייה בהשקעה הקבועה מעלה את התמ"ג.
 
הקו מייצג קשר סיבתי שקיים לפי המודל בין ירידה בשיעורי הריבית לעליה בשיעורי ההשקעה בהון קבוע, ואת העליה בשיעורי ההשקעה לבין עליה בתוצר ובהכנסה.
==ראו גם==

תפריט ניווט