הרשימה השחורה של תכנוני המס: רכישת חברה עם הפסדים של יותר מ-3 מ' ש', פיצול עסקות מקרקעין ועוד

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

08:00 | 24.5.2006 מירב ארלוזורוב


מס הכנסה פתח במלחמה בתכנוני המס של האלפיון העליון בישראל, תכנוני המס האגרסיוויים. מנהל רשות המסים, ג'קי מצא, הציג אתמול את תוכנית המלחמה שלו הכוללת שני חידושים עיקריים: האחד - חובתו של עורך תכנון המס האגרסיווי להפנות את תשומת לבו של מס הכנסה לקיומו של תכנון כזה, כדי שמס הכנסה יוכל לבדוק את התכנון לעומקו; השני: אם מס הכנסה לא יקבל את התכנון האגרסיווי, ובית המשפט יפסוק בעד מס הכנסה, יוטל על מתכנן המס קנס בגובה של 30% מהיקף המס שלא שילם, שנוסף על תשלום המס. התוכנית מחייבת את אישור ועדת הכספים של הכנסת.


להערכת מצא, צעדי המלחמה בתכנון האגרסיווי יאפשרו למס הכנסה להגדיל את גביית המס מהאלפיון העליון - החברות הגדולות ביותר במשק ואנשי העסקים הבכירים ביותר - במאות מיליוני שקלים בשנה. עלייה זו בגבייה תיתוסף לגבייה בשיעור דומה שמס הכנסה מצפה לה בעקבות המלחמה שכבר הכריז על תכנון המס האגרסיווי החשוב ביותר - פתיחת חשבונות נאמנות בחו"ל.

ניצול מתוחכם של פרצות

בתכנון מס אגרסיווי הכוונה לניצול פרצות קיימות בחוקי המס - לטענת מס הכנסה, בניגוד לתכלית החוק - כדי להקטין את חבות המס של הנישום. מדובר בניצול מתוחכם מאוד של פרצות, ולכן ניצול זה נעשה רק על ידי האלפיון העליון של החברות ואנשי העסקים בישראל הנעזרים במומחי המס הבכירים ביותר.

ניצול הפרצה, יש לציין, הוא לגיטימי וגם מדווח כחוק למס הכנסה - במסגרת הדו"ח השנתי המוגש לרשויות המס. ואולם, מאחר שמס הכנסה אינו מצליח לבדוק את כל הדו"חות המוגשים לו, אין הוא חושף את קיומם של מרביתם.

כדי להתמודד עם הבעיה פירסם אתמול מס הכנסה רשימה של 13 תכנוני המס הנפוצים ביותר (פרט לנאמנויות שכבר טופלו בנפרד) - וכל מי שהשתמש באחד מהם יהיה חייב להסב את תשומת לבו של מס הכנסה לקיומו בדו"חותיו - החל בדו"חות המס ל-2007. מי שלא יפנה את תשומת לבו של מס הכנסה לקיומו של תכנון מס כזה בדו"ח שלו, יהיה חשוף לתביעה פלילית.

הנישום תמיד מרוויח

מצא הדגיש כי הפניית תשומת הלב לקיומו של תכנון מס אין פירושה כי מס הכנסה בהכרח לא יקבל את תכנון המס. "זה כן אומר", הסביר מצא, "שאנחנו מרגישים לא בנוח עם רשימת תכנוני המס הזאת, ולכן נרצה לבחון כל מקרה של תכנון כזה לעומקו".

מצא הדגיש עוד כי מס הכנסה מתכוון לבטל את המצב של win-win בתכנוני המס, שבו לנישום אין כל סיכון בתכנון המס, ובמקרה הגרוע ביותר מבחינת הנישום - מס הכנסה לא יקבל את התכנון והנישום ישלם את מלוא המס.

מעתה, אומר מצא, מתכוון מס הכנסה לפעול כך שאם לא יקבל את תכנון המס ובית המשפט יפסוק שאכן מדובר בעסקה מלאכותית, ייאלץ הנישום לשלם את מלוא המס בתוספת קנס של 30%. לדברי מנהל הרשות, רשימת תכנוני המס היא ראשונית, וקיימת אפשרות לעדכנה בעתיד.


רשות המסים מגישה: תכנוני המס החייבים בהדגשה בדו"חות


1. העברת תשלומים לצדדים קשורים: העברת תשלום לצד קשור, כאשר הצד הקשור נהנה משיעור מס מופחת.

2. מכירת נכס לצד קשור אשר יוצרת הפסד של 2 מיליון שקל ויותר: נכס שנמכר בתוך קבוצה קשורה, כאשר המוכר דורש להכיר בהפסד על מכירת הנכס.

3. הסטת הפסדים בין צדדים קשורים (2 מיליון שקל לפחות): נכס שצבור עליו הפסד, ושהמחזיק בו אינו יכול ליהנות מההפסד, ולכן הוא מעביר אותו במתנה לצד קשור - שכן יכול לעשות שימוש בהפסד.

4. מחילת חוב בין צדדים קשורים: א' מוותר לב', הקשור אליו, על חוב, ולאחר מכן דורש א' הכרה בהפסד על מחיקת החוב.

5. רכישת חברה מצד קשור, כאשר לרוכש הומחו זכויות של אחר כלפי אותה חברה: למשל, חברה עם הפסד הממומנת בהלוואה בנקאית. צד קשור רוכש את החברה ומגיע לסיכום עם הבנק על מחיקת מרבית החוב. לאחר מכן החברה הופכת לבעלת חוב כלפיו.

6. רכישת חברה עם הפסדים של יותר מ-3 מיליון שקל.

7. רכישת חברות במדינות אוף-שור (offshore), שאין להן אמנת מס עם ישראל.

8. רכישת חברה בחו"ל, במדינה שיש לה אמנה עם ישראל, אבל כאשר מרבית הפעילות והנכסים של החברה ממוקמים בישראל.

9. חברה משפחתית: חברה בבעלות בני משפחה, שיש זהות בינה לבין בעליה. חברה משפחתית היא אחת הדרכים המקובלות למשוך כסף מחברה שכבר שילמה מס חברות בלי לשלם מס נוסף על משיכת הכסף (מס על דיווידנד או על שכר).

10. פיצול עסקות מקרקעין: רכישת משרד מוגמר בדרך של שני חוזים נפרדים - חוזה על רכישת הקרקע וחוזה מהקבלן על בניית המשרד.

11. הלוואה שהריבית עליה מחושבת לפי התמורה ממכירת מקרקעין: דרך להתחמק מתשלום מס שבח.

12. חובת דיווח על החזקת עוסק בידי מלכ"ר או מוסד פיננסי: בנקים ומלכ"רים אינם יכולים לקזז מס תשומות על רכישת נכסים, ולכן הם נוהגים להקים חברה-בת (עוסק) ולרכוש את הנכסים דרכה - תוך קיזוז המס על ידיה.