פתיחת התפריט הראשי

אקו-ויקי β

נאו ליברליזם בעולם סופי (הרצאה)

ההרצאה "נאו-ליברליזם בעולם סופי" ניתנה במסגרת יום העיון 'מהו נאו-ליברליזם' במכון ון ליר בתאריך 3 ביולי 2006. ההרצאה מפרטת את הביקורת של הכלכלה האקולוגית על רעיון הצמיחה המתמדת. ביקורת אחת מהפן החברתי, מוצגים מדדים חלופיים לתמ"ג כגון ISEW. ביקורת אחת מהפן הפיזיקלי, מוצגות הבעיות של ניצול המשאבים (כולל שיא תפוקת הנפט), והטיפול בפסולת.