פתיחת התפריט הראשי

אקו-ויקי β

גבולות מקיימים לתפוקת חומר ואנרגיה

גבולות עבור משאבים מתחדשים

  ערך מורחב - דיילי: כלכלה אקולוגית, פרק 6, משאבים ביוטיים
עבור משאבים מתחדשים כמו אדמה, מים, יערות, דגים - גבול השימוש המקיים לא יכול לעבור את קצב ההתחדשות של המשאב.

לדוגמה דייג דגים הינו לא מקיים אם הוא מתבצע בקצב גדול יותר מאשר קצב הריבוי של אוכלוסיית הדגים שנותרה.

בפרק 6 של הספר כלכלה אקולוגית: עקרונות ויישומים מפתח דיילי דיון מיוחד עבור משאבים מתחדשים ביוטיים (שמקורם מהמערכת האקולוגית) ומדגים את העקרונות לניצול משאב מתחדש ביוטי באמצעות יער.

כאשר המערכת האקולוגית בריאה, ויש הרבה פרטים במשאב המתחדש, הרבה עצים ביער, יש למערכת יכולת לתמוך בקצב הפקה גדול יחסית באופן מתחדש. ניתן לכרות בכל שנה עצים, באופן שלא יזיק ליער. עד לנקודה מסויימת ניתן להגדיל את קצב ההפקה והדבר לא יזיק ליער בגלל שזה מפנה נישה אקולוגית שאליה יכנסו פרטים חדשים. מנקודה זו ומטה קשה יותר ליער להתחדש וקצב ההפקה המקיים ירד. מתחת לנקודה מסויימת יהיה צורך לסייע ליער רק כדי שיישאר בנקודה יציבה פחות או יותר וללא סיוע, היער יגווע.

גבולות עבור משאבים לא מתחדשים

עבור משאבים לא מתחדשים כמו דלקים מחצביים, עופרות מתכת, או מי תהום עמוקים - קצב השימוש המקיים לא יכול להיות גדול יותר מאשר הקצב של משאב מתחדש, כאשר משתמשים בו באופן מקיים, יכול להוות תחליף עבור משאב זה.

לדוגמה - מאגר נפט יהיה בשימוש מקיים אם בחלק מהרווח ממנו יושקע באופן סיסטמטי בנטיעת עצים, חוות טורבינות רוח ותאים פוטוולטאים כך שכאשר הדלק יגמר, יתקיים עדיין זרם זהה של אנרגיה מתחדשת.

גבולות עבור מזהמים

הגבול המקיים של קצב הפליטות של מזהם אינו יכול להיות גדול יותר מאשר הקצב שבו ניתן למחזר מזהם זה או שהוא יכול להיקלט בבטחה בכיור שלו.

לדוגמה ביוב יכול להיות מוזרם באופן מקיים לתוך נחל, אגם או אקוויפר בקצב שאינו גדול יותר מאשר הקצב בו בקטריות ואורגניזמים אחרים יכולים לקלוט את חומרי התזונה שבו, מבלי שהם עצמם יהפכו למפגע שיערער את היציבות של המערכת האקולוגית המימית הנדונה.

הערות

  • הגבולות של דיילי הם גבולות אופטימיים (תנאי הכרחי אך לא מספיק) לקיימות, זאת היות והם לא מתחשבים בדברים כמו השפעות מערכתיות - רמת העומס המוטל על מערכת על ידי משתנה אחד משפיעה על היכולת שלה לתפקד ולטפל במחזור או בחידוש של משאבים אחרים. יחד עם זאת, אלה גבולות ברורים למדי להגדרה ולהבנה.
  • בפרק השלישי של הספר גבולות לצמיחה: עדכון 30 שנה מאמצים המחברים את ההגדרות של דיילי, ומנסים לבדוק עד כמה המין האנושי מצליח לעמוד בגבולות הקיימות על פי הגדרות אלה.
  • באופן תאורטי ניתן לדבר על מעבר זמני של הגבולות האלה לשם פיתוח טכנולוגיות שיאפשרו לאחר מכן גידול מהיר יותר של התחדשות המשאב (לדוגמה - שאיבת נפט באופן לא מקיים כדי לפתח כור היתוך ניסיוני). דבר זה הינו תאורטי מאוד, ובדרך כלל ידרשו משאבים גדולים של אנרגיה וארגון כדי לפצות על ה"גרעון" שנוצר ביכולת ההתחדשות - אם דבר זה אפשרי בכלל.

ראו גם