ESG

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

ESG (ראשי תיבות של Environmental, social, and corporate governance) הוא מונח המתאר אחריות תאגידית בתחומים של סביבה, חברה וממשל תאגידי של תאגידים ופירמות. זהו מונח גג המתייחס לנתונים ספציפיים שנועדו לשמש משקיעים להערכת הסיכון המהותי שהארגון לוקח על עצמו על סמך ההשפעות החיצוניות שהוא מייצר. המונח משמש גופי השקעות כדי לדרג סיכונים שעלולים להתקיים עקב השקעה בחברות. הרעיון הבסיסי הוא כי חברה שעוסת בזיהום סביבתי או שמעורבת בעסקאות שוחד במדינות אחרות היא חברה שמסוכן יותר להשקיע בה, בגלל אפשרות של פגיעה ברווח עתידי או בגלל אפשרות של רמיה של המשקיעים. הבטים של דיווחי ESG כוללים:

  • היבט סביבתי: נתונים מדווחים על שינויי אקלים, פליטת גזי חממה, אובדן מגוון ביולוגי, כריתת יערות, זיהום, יעילות אנרגטית וניהול מים.
  • היבט חברתי: נתונים מדווחים על בטיחות ובריאות עובדים, תנאי עבודה, גיוון, שוויון והכלה, וקונפליקטים ומשברים הומניטריים. והם רלוונטיים בהערכות סיכונים ותשואה ישירות דרך תוצאות בשיפור (או הרס) שביעות רצון הלקוחות ומעורבות עובדים.
  • היבט ממשל: מדווחים נתונים על ממשל תאגידי כגון מניעת שוחד, שחיתות, גיוון בדירקטוריון, תגמול בכירים, נוהלי אבטחת סייבר ופרטיות ומבנה ניהול.

בעשרים השנים האחרונות התפתח התחום של אחריות תאגידית לאחר פרשיות שונות שבהן חברות סבלו הפסדים עקב תביעות מולן או פרשות שבהן משקיעים איבדו את כספם בגלל הונאות מצד החברה מול רשויות שונות או מול המשקיעים. על רקע זה ועל רקע דרישות של מחוקקים ארגונים ואמנות שנות להגביר את השקיפות ואת האחריות של חברות, עלתה הפופולריות של דיווחי ESG. עם זאת זהו כלי שנתון בוויכוח ציבורי עז בקרב כלכלנים, עיתונאים ופעילי סביבה וחברה - יש הרואים בדבר זה צעד חיובי לעומת הגישה של מילטון פרידמן שטען שהאחריות היחידה של עסק היא להרוויח כמה שיותר ולספק ערך לבעלי המניות שלו. יש החושבים כי דבר זה יוביל את החברות לאחריות גדולה יותר ויקדם מטרות סביבתיות וחברתיות , לעומת זאת יש הסוברים כי מדובר בסוג של גרינווש - החברות חוששות מפני רגולציה ושינוי תנאי המשחק מצד ממשלות ומייצרות דיווחי אחריות תאגידית ומדדי ESG בניסיון לדחות את הקץ ולייצר מראית עין של עשייה מול הציבור הרחב. אחת הביקורות הנפוצות היא כי אין באמת סטנדרט אחיד עבור חבורת וכי הן מקבלות ניקוד על "מאמץ" במקום על תוצאות ממשיות, כמו כן חברות עלולות לרמות בדרכים שונות בדיווחים שונים.

האיחוד האירופי אמור להכניס חובה על חברות לדווח דיווחי ESG לפי תקן משלו, לדבר זה אמורה להיות השפעה משמעותית היות והוא יקשה על דיווחים שקריים או על מראית עין של עשייה.

ראו גם

קישורים חיצוניים