קבוצה לקידום תכנון, אדריכלות ובנייה ירוקה ופיתוח בר קיימא

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

הקבוצה לקידום תכנון, אדריכלות ובנייה ירוקה ופיתוח בר קיימא היא קבוצה שהוקמה לאחר הקורס לכלכלה אקולוגית.


הפגישה הבאה

הפגישה הבאה תהיה צמודה לפורום לכלכלה בת קיימא (ב- 28.09.07 בשעה 9:00) מיועדת לרענון ועידכון בלבד וקביעת תאריך לפגישת עבודה עתידית.


מי שבכוונתו להגיע לפגישה, נא להירשם בדף השיחה.

מיזמים אפשריים

 • היבטים כלכליים - שינוי תפיסת עלות תועלת בתחשיבי הפיתוח והבניה, והכנסת פרמטרים סביבתיים.
 • הטמעת הבניה הירוקה בתכנית בניין עיר - הליך ארוך טווח.
 • פיתוח כלים סביבתיים ומשפטיים שיגשרו על הפער בין שלבי התכנון למועדי היישום של התכנון.
 • שילוב עו"ד סביבתיים בהליכי תכנון.
 • שילוב כלכלנים אקולוגיים בהליכי תכנון.
 • יצירת מסד לספקים להקניית ידע וניצול משאבים בבנייה ירוקה.
 • חינוך - מתן הרצאות בתחום החינוך לאנשי תכנון, אנשי רשויות ויזמים.
 • טכנולוגיות - פינוי הפסולת הביתית כדוגמא לפיתוח מוצרים וטכנולוגיות חומרים.
 • פיתוח תמריצים לבונה הירוק.

סיכום פגישה מתאריך 15.08.07

בפגישה סוכם כי על הפורום לקדם את הבניה הירוקה בישראל על ידי מתן כלים מעשיים:

1. טכנולוגיות

 • הכנת רשימת טכנולוגיות קיימות
 • הכנת עלויות מיידיות
 • הכנת חיסכון לטווח ארוך
 • הכנת אומדן העלויות הסביבתיות הנחסכות
 • סיכום סה"כ העלויות מול החיסכון של הפרמטרים הנ"ל
 • חישוב אומדן צימצום בפליטות גזי חממה ותוצרים מזהמים

2. מידרוג הרשויות

 • יצירת מנגנון למידרוג הרשויות המקומיות
 • יצירה וסיוע לבניית תמריצים

3. הגברת המודעות

 • ימי עיון למיגזר העיסקי
 • כתבות בעיתונות הכתובה ובאלקטרונית
 • יצירת תיק תמריצים לבונה הירוק (בניה חדשה וחידושי מבנים)

בפגישה נכחו

 • אדר' תמי הירש
 • אדר' ריקי קיסר
 • אדר' שולי קרבלניק
 • אנג' חיים גלנצר
 • דר' רוני לב
 • ד"ר שחר דולב
 • יונתן שחם
 • דרור רשף