משתמש:עידן ד/לינקים לסידור

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

כללי

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001290456

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001284390

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001290491

https://israelbikebus.blogspot.com/2019/06/blog-post.html?fbclid=IwAR3c4WLH5kk42wOwo_Fh60tlxJcYrfCmexDM5C4hcSWK_2gL2twMBgrY6s8

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3764723,00.html

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3764748,00.html

https://www.themarker.com/news/macro/1.7399448?v=E62D6A5C32EA2CB0AF9680294209D436

https://www.themarker.com/news/1.7275051

https://www.themarker.com/wallstreet/1.7393024

https://www.themarker.com/news/health/.premium-1.7332904

https://www.themarker.com/news/health/.premium-1.7307941

https://www.themarker.com/markets/.premium-MAGAZINE-1.7366570

https://www.themarker.com/dynamo/.premium-1.7376646

https://twitter.com/amotzsh/status/1147766904406315008 https://www.haaretz.co.il/magazine/.premium-1.7390347 (חידה בפיתה - על טבעונות וצריכת בשר)

https://www.themarker.com/markerweek/.premium-1.7339307

https://www.themarker.com/dynamo/cars/.premium-1.7395116

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001298608

https://www.themarker.com/wallstreet/.premium-1.7396842

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001290512

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3764770,00.html

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5519610,00.html

https://www.bike2work.co.il/bicycle-tracks-are-paved-dvorah-haneviah-street-0619/?fbclid=IwAR0EFZ0b2jO25tDc-IcQEewIeRFvMu18cFf4PfyeuPi3cgpKk50Ykbm-S40

https://www.facebook.com/adamtevavdin/photos/a.200050883361355/2533441913355562/?type=3&theater

https://www.ynet.co.il/Ext/Comp/CdaNewsFlash/0,2297,L-5534464_184,00.html

https://www.mevaker.gov.il/he/publication/Articles/Pages/2019-Haifa.aspx?fbclid=IwAR0DGrqtlI_lhQjKGY-KDcLgCxEYkh5dF5GqfZpZAHzpKb4tKX7h9rinmGE

https://www.haaretz.co.il/nature/.premium-1.7404570?fbclid=IwAR3EoNSvkaKsnnx_diWjjOBm08hc0MLbYpme5027ZnX0VOzy_pM_SezjnUA

https://www.themarker.com/dynamo/1.7404847?fbclid=IwAR3zEeQspKCm27bGP2EeCJCouf5OaRgaTY19F45jQfloyYqDhjzNcoXa7dE

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5543928,00.html

https://finance.walla.co.il/item/3245618?fbclid=IwAR3aUsjRXaMoSnoxAMr8v1vhv8xgKSgVdclqqsdEgMZgpGMnGBbSzm9jpPw

https://www.ha-makom.co.il/ethiopian-fight

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3766053,00.html

https://www.ha-makom.co.il/post-shpurer-effi-drops/

https://www.themarker.com/news/health/1.7497427 (כמו שנאבקו באי פרסום מודעות זנות)

https://www.themarker.com/dynamo/cars/.premium-1.7528214

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3766402,00.html

https://rotter.net/forum/scoops1/564445.shtml

https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3766598,00.html

https://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3766630,00.html

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5552520,00.html

https://www.themarker.com/news/health/.premium-MAGAZINE-1.7574842

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5559408,00.html

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5559072,00.html

https://www.haaretz.co.il/tmr/1.7612257

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001295574

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001296540

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001295973

https://www.themarker.com/dynamo/.premium-1.7678486?fbclid=IwAR1Uprx5g1PPYbHloMJxZJXan5YjPF-r84IIn5ZsixRE82uhmUmhJ7nl4Zo

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001298068

https://www.haaretz.co.il/news/world/america/.premium-1.7730902

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001297928

https://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3768581,00.html

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001297713

https://www.themarker.com/advertising/1.7316577

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5575476,00.html

https://www.haaretz.co.il/misc/1.1368741

https://www.haaretz.co.il/nature/.premium-1.7738911

https://twitter.com/Roi_Yanovsky/status/1166645969238265856

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001298252

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001298693

https://israelbikebus.blogspot.com/2017/08/blog-post.html?fbclid=IwAR39cYyxtvuqxa2aAG4cKayU0lrk47SVHTULC_3L1cLtT4XhxbR9iyFQIds

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001298698

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001298692

https://www.ha-makom.co.il/post-masa-police-ohana-house/

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001299862

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001299904

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001299793

https://www.the7eye.org.il/341124

https://www.themarker.com/wallstreet/.premium-1.7841678?v=B18F600D0F20799D5AA2325703C76B92

https://www.themarker.com/news/health/.premium-1.7823013

https://news.yahoo.com/singapore-air-unhealthy-ahead-f1-race-112612559.html

https://news.walla.co.il/item/3311899

https://www.haaretz.co.il/news/world/middle-east/.premium-1.7840969

https://news.walla.co.il/item/3312572

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3770110,00.html

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5569171,00.html

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5590561,00.html

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5590561,00.html

https://www.haaretz.co.il/news/world/asia/1.7865610

https://www.haaretz.co.il/nature/.premium-MAGAZINE-1.7868284

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001301391

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5595629,00.html

https://www.makorrishon.co.il/news/175025/

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5603254,00.html

הרצליה מפחיתה פלסטיק וחד פעמי

ידיעות אחרונות סירבו לפרסם תחקיר שחשף שחיתות במתווה הגז

[1]

[2]

https://www.facebook.com/events/509541902973718/

https://www.themarker.com/markerweek/thisweek/.premium-1.8471939

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001295633

נתניהו משוויץ בדירוג פורבס ופורבס מכחיש

תאדירן סוללות לוחצת לאישור הקמת מפעל

צלול - קאהן - גישה למשאבי טבע - צדק חברתי - צדק סביבתי

נחל האסי

נחל האסי

נחל האסי

נחל האסי

נחל האסי

נחל האסי

נחל האסי

https://www.themarker.com/markerweek/.premium-MAGAZINE-1.8914278

https://www.0404.co.il/?p=608452

https://www.haaretz.co.il/magazine/tozeret/.premium-1.3900656

כלכלה

כללי

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001324915 האם המשקיעים מפספסים את שינויי האקלים - כתבה

צמיחה, מדדי רווחה ומדדים

https://www.facebook.com/kerenberl/photos/a.655951681171018/2294824513950385/?type=3&theater

https://www.themarker.com/blogs/aviad-hominer-rosenblum/BLOG-1.8405173?fbclid=IwAR38azsfQbX4r8Vdue30v6jiUyY_nslNtgn9Dak9ppf6lzvyb78etKW-G_k

http://ynet.co.il/articles/0,7340,L-5648563,00.html

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Pages/2019/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%9E%D7%A6%D7%91-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%A2%D7%9C-%D7%A1%D7%9E%D7%9A-%D7%9E%D7%93%D7%93%D7%99-%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%9F-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-2017.aspx

http://sviva.gov.il/subjectsenv/sustaindevelopment/indicators-life,sustainability/pages/default.aspx

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001310709

אינפלציה

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001333855

חוסן וביטחון

מכתב של משרד החקלאות נגד חוסן תזונתי

כלכלת החלטורה (שיתופית)

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001319825

פנסיה

פנסיה ואקלים

ביטוח

ביטוח ואקלים

תעשייה

תעשייה והשפעה סביבתית וגם זה

מיסוי

https://bizzness.net/%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%91-%D7%9E%D7%A1-%D7%A2%D7%9C-%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9-%D7%91%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%93-%D7%A4%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D/

אישים

נוחי דנקנר

https://www.facebook.com/lobbying99/photos/a.1076568839039189/3087280074634712/?type=3&theater (רק להשתמש בחומר)

זיהומים ורעלים

זיהום אוויר

זיהום אוויר וקורונה

חומרי הדברה

https://www.ynet.co.il/article/rk388IAtw

אסון הזפת

כתבה כללית

שתיקת התקשורת

המניעה שלא הייתה

יש תוכנית נגד אסונות שלא הופעלה

תקצוב ממשלתי מאוחר ובכלל תגובה מאוחרת וגרועה [3]

פרטים ראשוניים שפירסם גיא לרר ועוד פרטים מהצינור פה

צו איסור פירסום ללא נימוקים שהוצא לאחר הפירסום של לרר ובוטל

https://www.haaretz.co.il/nature/.premium-1.9565361

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001361884

https://www.haaretz.co.il/nature/.premium-1.9565361

https://news.walla.co.il/item/3419874

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001361863

https://news.walla.co.il/item/3420210

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001362084

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001362651

גמליאל אמרה פיגוע אבל כנראה לא [4]

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001363032

חזרה של שיווק דגים למאכל

מפרץ חיפה

https://www.themarker.com/dynamo/.premium-1.6534016 (מופיע בצפון ירוק)

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001292632

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001292738

https://www.kan.org.il/Item/?itemId=54991

https://www.mako.co.il/news-israel/health-q3_2019/Article-36b12e2bdf0db61026.htm

https://twitter.com/yaelcohenparan/status/1148187141140307968

https://www.facebook.com/MegamaYeruka/photos/a.356016187282/10156347854857283/?type=3&theater

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5546653,00.html

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001292924

https://www.ha-makom.co.il/post-niv-rev-manage-fail/

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3766189,00.html

https://www.kan.org.il/Item/?itemId=55584&fbclid=IwAR0i1P2sZO0F-NbO56CoWdDcfRmRmsyymGn9aJBsSYC80TjHg13-91vSXlA

https://www.mako.co.il/news-israel/health-q3_2019/Article-fee79b83cad1c61026.htm

https://www.themarker.com/law/1.7535525

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001043424

https://haipo.co.il/item/141327

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3767192,00.html

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5558940,00.html

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5563898,00.html

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001297439 (לקרוא ולבדוק קודם)

https://www.kiryati.co.il/%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a7%d7%9e%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%9c%d7%98%d7%95%d7%91%d7%aa-%d7%aa%d7%95/

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5582337,00.html

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5582825,00.html

https://www.colbonews.co.il/haifa-news/63582/?utm_source=facebook&utm_medium=Share_button&fbclid=IwAR3lzj0pk8L08va9qN-UIqGEc_aJ4teto_zU5fvfet-BHGkEaBmFSSXImr0

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001301182

https://www.themarker.com/dynamo/1.8188335

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001308682

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001315524

https://www.maariv.co.il/news/environment/Article-741921

https://haipo.co.il/item/175321

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5631731,00.html

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5631731,00.html

יחשף דוח מקינזי

המועצה הלאומית לכלכלה נגד המפעלים

המשרד להגנת הסביבה נגד המפעלים

[5]

בריאות

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3773259,00.html

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3774082,00.html

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3774189,00.html

https://www.maariv.co.il/news/israel/Article-636952?fbclid=IwAR3d0Nc6NadlgyuWH0GfvosLdjazDk4faZpvi-Yp35wocrCNPNnj6hswDD0

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001335311

עישון

https://techcrunch.com/2019/07/26/using-the-same-tactics-as-big-tobacco-juul-may-have-intentionally-targeted-teens/?fbclid=IwAR1dH_ykRMZO8Fe7VbYm8hVb4D3fgfsytcmiYks-EaqfoYqKS8XSwY7onbs

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5558365,00.html

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001295842

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5572705,00.html?fbclid=IwAR2wh3t6COk2MRIVZbdcr_1mW5tZVdFoACAsYbyhXJ6kEXCWx3m4kW1pBLk

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001299777

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5583566,00.html

https://rotter.net/forum/scoops1/575349.shtml

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5586660,00.html

https://news.walla.co.il/item/3312395

https://www.themarker.com/news/health/.premium-1.7836717

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5579849,00.html

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001300091

https://www.themarker.com/wallstreet/.premium-1.8233274

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5597424,00.html

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5597538,00.html

https://www.themarker.com/wallstreet/1.7917079

https://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3771067,00.html

https://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3771665,00.html

מחקר על מוצר עישון ראשון

https://www.themarker.com/consumer/health/1.8103376

https://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3774090,00.html

https://www.themarker.com/news/health/.premium-1.8218465

https://www.themarker.com/news/health/.premium-1.8353268?fbclid=IwAR3QID2p9Q1_4y4sqD_VqhrV00IQF0unZ4PDsujTnE9p-Le6Yzhter6OAO8

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001312746

עישון וקורונה

חברת הטבק נהנית מהמגפה שפוגעת בריאות

https://www.ynet.co.il/economy/article/S1i1111I3kP

קורונה

רעב וקורונה

עוני רעב וקורונה

עישון וקורונה

זיהום אוויר וקורונה וגם זה

זיהום סביבתי וקורונה

השפעה על תחבורה ותחבורה ציבורית

השפעה על תחבורת אופניים

קורונה ומצב כלכלי של הציבור בישראל

קורונה דיכאון וחרדה

אקלים

כללי

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001295535

https://www.haaretz.co.il/magazine/the-edge/.premium.highlight-MAGAZINE-1.7647591?fbclid=IwAR1qJgAwe_Vegm3KU7QP5ArwWQgpW5iT2AFlAKo0F3UI938nbM_uCs5P8tY

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5567396,00.html

https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=11742&fbclid=IwAR00CC7se56e3BRr1YfB-GKSTgZYULhljomzFaJZpLi1BZhL-QqCWrcQ3jc

https://www.the7eye.org.il/341791 (לבדוק קודם)

https://www.the7eye.org.il/341791

https://www.the7eye.org.il/341902

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5576430,00.html

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001298725

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001298644

https://tv.social.org.il/environment/2019/09/09/climate-as-a-political-opportunity

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001301062

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5636148,00.html

http://www.ims.gov.il/NR/rdonlyres/2268EA5D-3234-4AE1-9196-5A6C0D065D99/0/%D7%9E%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%91%D7%98%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C20161950.pdf

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001309093

https://www.haaretz.co.il/nature/.premium-1.7867473

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001301465

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5593024,00.html (לבדוק קודם)

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5593713,00.html

https://www.davar1.co.il/195702/

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5596820,00.html

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5598509,00.html

https://www.themarker.com/magazine/.premium-MAGAZINE-1.7872602

https://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3771711,00.html

https://timeout.co.il/%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%94%d7%90%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%9d/?fbclid=IwAR2hNmcsQfwzA6oANu2q3bxLDo_xRT2WSORV2mJOi_DRKwRAe10Cni3GwN8

https://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3771866,00.html

חוסר תמחור משבר האקלים

קולדפליי מפסיקה הופעות בשל המשבר

https://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3773276,00.html

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001307970

השפעה בריאותית על ילדים

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5630110,00.html

https://www.themarker.com/wallstreet/1.8232175

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5636743,00.html

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001309966

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001309093

https://www.themarker.com/realestate/.premium-MAGAZINE-1.8195779

https://www.haaretz.co.il/nature/climate/.premium-1.8197597

https://www.themarker.com/markerweek/thisweek/.premium-1.8439111?v=947B392CB703900BE23C0FA912524E5B

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001315535

סופה בארצות הברית בחורף 2021 שניתקה מיליונים מחשמל ויצרה משבר אנרגיה

חברות אנרגיה פוסילית ואקלים

ארצות הברית ביידן אקלים וישראל

תובלה ימית והאו"ם

https://www.themarker.com/wallstreet/.premium-MAGAZINE-1.10041382?v=E65CFD0BE66A3306C10813D2F6AF4911

https://www.calcalist.co.il/world_news/article/r1gd490000

אקלים וכלכלה

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5759321,00.html

גרטה תונברג

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5617556,00.html

https://www.kan.org.il/item/?itemId=61061

https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-734565

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5641754,00.html

https://rotter.net/forum/scoops1/590867.shtml

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5639251,00.html

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5651305,00.html

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001312579

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5683508,00.html

יערות הגשם

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001312761

שינויי אקלים וישראל

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5637045,00.html

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001309485

https://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3881332,00.html

https://www.calcalist.co.il/local_news/article/BkTJV0XP00

https://news.walla.co.il/item/3432112

שינויי אקלים ומשרד האנרגיה

הממשלה צפויה לאשר: הפחתת 85% מפליטות גזי החממה עד 2050

החלטה היסטורית: הממשלה אישרה הפחתת פליטות גזי חממה עד 2050

https://www.ynet.co.il/environment-science/article/sja3vn1gf

אנרגיה

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001299352

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3770343,00.html

https://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3772164,00.html

https://finance.walla.co.il/item/3323748

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3773838,00.html

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5626750,00.html

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001307703

https://www.haaretz.co.il/nature/.premium-1.7909038

המלצות ה-OECD לישראל

אנרגיה סולארית היא הזולה ביותר

https://www.themarker.com/wallstreet/1.9230306

פסולת רדיואקטיבית בתעשיית הגז והנפט בארצות הברית

https://www.themarker.com/markets/.premium-1.9408351 הקשר בין תשובה לאקסון מוביל (רציו פטרול יהש איננה רציו יהש)

אנרגיה מתחדשת

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5639382,00.html

https://www.ynet.co.il/article/rJVnrPnRL

https://www.ynet.co.il/article/H1JafndC8

https://www.hayadan.org.il/%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A8%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%93%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8-%D7%9C%D7%90

https://www.davar1.co.il/255645/

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001354203

התייעלות אנרגטית

https://www.hayadan.org.il/%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%94-%D7%9E%D7%94%D7%99%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%94%D7%A7%D7%A6%D7%99

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001349706

פצלי שמן

https://www.themarker.com/markets/.premium-1.7871475

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001327896

נפט

פרסום מידע שקרי על ידי תעשיית הנפט

גז טבעי

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001311147

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001312101

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5647456,00.html

https://www.themarker.com/dynamo/1.3162668?fbclid=IwAR3UiQ8jxYHE_SO2P4sU9wJb0eayWEexHLE0ol4iHZKZv8xIWaeFZydnjsc

https://shkifut.info/2020/10/chevron/

נובל אנרג'י

https://www.the7eye.org.il/355351?fbclid=IwAR3wb-aeUfJvnjzLG4KhP6wekLk33_iC0ZtMgt29hs9ssGDOBH4jgjWjF1w

https://www.the7eye.org.il/298277

https://www.the7eye.org.il/297576

מאגר לוויתן

https://www.davar1.co.il/200708

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001307181

https://news.walla.co.il/item/3322398

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3774014,00.html

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001311069

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5647257,00.html

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5645432,00.html

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001311461

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5644475,00.html

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001311475

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001312149

https://www.themarker.com/dynamo/.premium-1.8316235?v=93A81B0C855F30E0D24538BDD4903DE1

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001312237

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001313061

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001313053

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3775718,00.html

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3776605,00.html

https://www.youtube.com/watch?v=DosF7xkDEmY

מאגר תמר

דלק קידוחים רוצה למכור לאבו דאבי

מתווה הגז ומחירים (גם על אודי אדירי)

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5657248,00.html

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001234460

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001348103

https://www.themarker.com/markerweek/thisweek/.premium-1.6766175

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3868273,00.html

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3868450,00.html

דחיית התביעה היצוגית על המחירים במחוזי (גלעד ברנע)

מיסוי ותמלוגים

https://www.ynet.co.il/economy/article/SyOtD43JP

https://www.ynet.co.il/economy/article/ryR6y9agD

עירוניות ותחבורה

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001305303

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001296081

https://www.themarker.com/dynamo/cars/.premium-1.7642420?fbclid=IwAR10bQMg-6jr_0hdVum3zm3CFu8chmRY1UI8ZYYNHw58V6HhV7ISHnJonVE

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001296483

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001296668

https://israelbikebus.blogspot.com/2015/07/blog-post_12.html?m=1&fbclid=IwAR1BHffLeRn7YqfkzLYA1-M7c-TnC92U_iVhHH7KOK2oPE9CONcXQyGhPZU

https://en.wikipedia.org/wiki/Idaho_stop?fbclid=IwAR3IGqpEZwZvxMVFRuAxAlH16VubT_xrk5R9h5Xmvalv8Y2HaRztOqyGwzg

https://www.themarker.com/dynamo/cars/.premium-1.7772218?fbclid=IwAR2XiaxGYSgIitt-l42rtIhoLOUNGIktFfN1YOjR6COtiNH-zk-KYlBsBMw

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3769345,00.html

https://www.themarker.com/dynamo/cars/.premium-1.7772202?fbclid=IwAR2kZoMgkP1a7-UpriVw_78Rsuq26o4OMMpFK6ty4zkzta5-OSrkkHWeLBo

https://www.themarker.com/dynamo/cars/.premium-1.7792885?fbclid=IwAR2jsILDzeqvGXzKW5Ds61yaaYkP9OXbaKZrYOh1UkhMVXu_AM_ABC_bUXw

https://www.haaretz.co.il/news/local/.premium-1.7810453

http://mynetjerusalem.co.il/%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%95%d7%aa/289609/11

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001311845

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3776209,00.html

https://www.themarker.com/dynamo/cars/1.8266459?fbclid=IwAR0zSZJTuEOJKMrwYJkRlUyi4aoa7NRLp1TqdycFJ4_UwPLfVPQAm8SPkRA

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001310636 https://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3770460,00.html

https://www.themarker.com/dynamo/cars/1.7860962

https://www.themarker.com/realestate/EXT-MAGAZINE-1.7864747

https://www.themarker.com/dynamo/cars/.premium-1.7898109

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5594956,00.html?&pic=9521433

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5602115,00.html

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001303003

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5616913,00.html

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001307668

https://www.themarker.com/allnews/1.8119334

https://www.themarker.com/allnews/1.8120234

https://www.themarker.com/dynamo/cars/.premium-1.8117047

https://www.themarker.com/dynamo/cars/.premium-1.8117668

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3774096,00.html

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001307978

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001308869

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5631046,00.html

https://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3774509,00.html

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001309239

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001309635

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001309036

https://www.themarker.com/dynamo/cars/1.8188278?fbclid=IwAR0O-ZujUjVZJhjjNaTemj4wRR8OaD63QMyufdFk_yssQD1_AlpGlqkegak

https://www.ha-makom.co.il/post-yaniv-poor-bus-driver/

https://www.themarker.com/dynamo/cars/.premium-1.8265830?fbclid=IwAR17W57K2uO0liYgXKLE04bKopgfs4WAfNG7ePnHarZiSi7VJWO_XENdsMU

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001311615

תחבורה ציבורית בשבת בישראל

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5630030,00.html

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5630171,00.html

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5627620,00.html

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001307919

https://www.themarker.com/dynamo/cars/1.8138501

https://news.walla.co.il/item/3324040

https://twitter.com/kann_news/status/1198198969798709248

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5630325,00.html

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5630295,00.html

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001308229

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5630466,00.html

http://shabat.open.org.il/bus/?fbclid=IwAR1_6aQlMcAw3nJaNq8h_Rfqzi_kkN3RzLS1QMZFN1KOP6tsDQ0DXZQPDPI

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001308375

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5630838,00.html

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5639149,00.html

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001310131

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5634546,00.html

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5634668,00.html

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001308999

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/420116

https://www.themarker.com/dynamo/cars/1.8195290

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3774772,00.html

גשר יהודית ושאר הגשרים והתחבורה בתל אביב

אופניים

קידום בתל אביב-יפו

[6]

רכבת

https://www.themarker.com/dynamo/cars/.premium-1.8020627

https://www.ggrishon.co.il/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%99%D7%91%D7%95%D7%98%D7%9C-%D7%94%D7%A7%D7%95-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%A7%D7%9C%D7%94/

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001309672

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001309863

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001311438

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001314668

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5683986,00.html

המטרו

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001333886

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001333887

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001334031

https://www.ynet.co.il/article/SJ4lVZyeD

https://www.ynet.co.il/news/article/hkgkpgqtd?&

קורקינט

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001311784

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001311163

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001308516

https://www.ha-makom.co.il/post-tomer-rotem-scooter/

https://rgcity.co.il/%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A1%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%A2%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A8/

נת"צ

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001315668

בטיחות בדרכים

https://www.davar1.co.il/300573/

עידוד רכב פרטי

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001379777

בנייה ירוקה

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001308476

יאיר נתניהו

https://www.kan.org.il/item/?itemid=56868

https://13news.co.il/item/news/domestic/crime-law/netanyahus-investigations/yair-hefetz-4000-300635/

https://www.mako.co.il/tv-live-at-night/articles/Article-f644197663e5c61027.htm

https://www.maariv.co.il/news/israel/Article-707960

https://www.the7eye.org.il/342641?fbclid=IwAR3cQXeN1MdJU1gEnwe2caZn-CG2DUCQ0LMyNu4y1_tkyUKWQeM20waJr8M

https://twitter.com/YairNetanyahu/status/1168133499343314945

https://twitter.com/BenCaspit/status/1168449809830895616

https://www.themarker.com/consumer/.premium-1.8233018

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001320102

פסולת

פלסטיק

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001306657

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001308090

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5613310,00.html

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001315759

https://www.gov.il/he/departments/news/moep_to_give_unprecedented_support_for_clean_coast_program

https://www.ynet.co.il/article/r1X7W00jyv

סין ופלסטיק

חוק הפיקדון

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001335335

בנימין נתניהו

https://www.haaretz.co.il/news/elections/.premium-1.7772499

https://www.themarker.com/advertising/.premium-1.7772624

https://www.ha-makom.co.il/post-yonatan-netanyahu-chapter-b/

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001306892

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001309373

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3775353,00.html

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3775353,00.html

כתב אישום

שאלות ותשובות

לציין גם שביקש חסינות ברגע האחרון ומשך אותה אחרי הפארסה של הקמת ועדת הכנסת

https://www.themarker.com/law/.premium-1.7043198?fbclid=IwAR1aJiRgb-JCSO6Cma5Wa9jtpbcItG38zu3XuxXDIX58MWtGUqbEE-S1YGU

הסנגורים

משפחת נתניהו

https://www.ha-makom.co.il/post/haim-avner-netanyahu

https://www.themarker.com/allnews/1.7803574?fbclid=IwAR033j_k8e_S-8biObDnFRXFyVycWpxrp_a0A0ykM4v1-t95OVqqhxfRh98

https://elections.walla.co.il/item/3311222

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5581725,00.html

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001303099

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5603715,00.html

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5637761,00.html

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5633610,00.html

https://www.bhol.co.il/news/1054108

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3775546,00.html

מאיימים על שרון שפורר

https://www.youtube.com/watch?v=tOC3TwlWVmA

רשימת הפרשיות - שרשור בטוויטר

המשפחה אחרי היציאה מבלפור והפסקת המימון הממשלתי

דוד שמרון

https://www.themarker.com/law/.premium-1.8230331

פוליטיקה בישראל

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5593067,00.html

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5639951,00.html

ליה אטינגר

https://www.haaretz.co.il/magazine/.premium-MAGAZINE-1.2863452

https://www.shaharit.org.il/%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%A1-%D7%9C%D7%9B%D7%9C-%D7%93%D7%A8-%D7%9C%D7%99%D7%94-%D7%90%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%A8-%D7%95%D7%93%D7%A8-%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%A8/

https://globeblog.co.il/2009/11/03/%d7%98%d7%91%d7%99%d7%a2%d7%aa-%d7%94%d7%a8%d7%92%d7%9c-%d7%94%d7%90%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99%d7%aa?param=185

https://www.youtube.com/watch?v=iTU4ZY1Qc4Y

https://www30.tau.ac.il/yedion/syllabus.asp?course=0910406001

http://ifwewill.net/2018/09/24/%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%9D-%D7%9C%D7%99%D7%94-%D7%90%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%A8-%D7%A2%D7%9C-%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%97%D7%99/

בחירות ספטמבר 2019

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3767146,00.html

https://www.havoda.org.il/11-8/

https://www.dem.co.il/green/

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001298584

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5577130,00.html

פוליטיקה ופוליטיקאים

כל נושא משרד האוצר בזמנו של ישראל כץ

הצהרת המנכ"לים

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001298495

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001298493

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001297854

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001298241

https://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3768663,00.html

https://www.themarker.com/wallstreet/1.7722723

https://www.davar1.co.il/192996/

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001299903

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001301392

שחיתות

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5579506,00.html

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001300054

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5585820,00.html

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001299910

https://www.facebook.com/lobbying99/photos/a.1076568839039189/3043056872390366/?type=3&theater

https://www.ha-makom.co.il/post-shabi-lobbi-il/

שטייניץ וחבריו לצוללות

גנור שמרון נתניהו גז חשמל

החלטות על אישום או סגירת תיק - גנור שמרון צ'ייני בר יוסף

https://www.themarker.com/law/.premium-1.9790151

ציר אשכנזי-נניקשווילי-פואד-שמן

https://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3680976,00.html

https://www.bizportal.co.il/capitalmarket/news/article/387462

https://www.themarker.com/law/1.8390844

הפניות לכתבות רבות בדה מרקר

מבקר המדינה ואנגלמן

https://www.themarker.com/law/.premium-1.8294817

https://www.kan.org.il/Item/?itemId=63551&fbclid=IwAR2nPIszMfhaHreYQWsYplXKvr84YtWZzso1O-1xgqQQsDgVq15QUytoGLo

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001310287

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5640283,00.html

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001310466

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3775548,00.html

https://www.themarker.com/news/politics/.premium-1.8316819?v=A281AB49637B6028342A857DA8459C4D

שאול מרידור

https://www.calcalist.co.il/conference/articles/0,7340,L-3769450,00.html

https://www.themarker.com/dynamo/cars/.premium-1.7534127

https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-694917

רגולציה ודה רגולציה בישראל

https://www.drove.com/campaign/5d6f7fd59e5bab000169fed0?fbclid=IwAR2e0JDwpVwuROvUlEk7vM1Ze6fDr8Hxjzr1B0PmE1N8fYdnlAwYnC7mjFw

https://www.haaretz.co.il/nature/zafrir/.premium-1.7799322

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001299563

https://shkifut.info/2019/09/regulation/?fbclid=IwAR3D5jySWNvBwoh1sRXOjxBvLBpxJ9AKaSwAJtSejA75M_6qWuv77jrszUw

http://www.regulation.mailman.co.il/CONTACT

https://drive.google.com/file/d/17F7Bod-1WRoqezU3ejPKZismPdExSJ7P/view

https://www.facebook.com/events/388475938715784/?active_tab=about

https://www.facebook.com/homelandguards/posts/930503247317531/

https://www.facebook.com/events/656991678130911/

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001299898

https://www.maariv.co.il/news/israel/Article-718041?fbclid=IwAR35KN4kqqLQtEcvLyC-NZWcgj6hH5m67qtskVSPEGMHjArkJCAp9INW7d4

wework ואדם נוימן

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001302529

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5600249,00.html

https://www.themarker.com/markerweek/thisweek/.premium-1.7912720

https://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3772191,00.html

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5629565,00.html

https://www.themarker.com/wallstreet/.premium-1.8065471

https://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3773347,00.html

https://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3773341,00.html

https://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3774007,00.html

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5630293,00.html

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001310322

https://www.themarker.com/wallstreet/.premium-1.8316278

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001311861

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001310364

עושר ועשירים

[7]

[8]

הפסדי הספנות של אריסון ועופר

מיליארדרים קוראים להעלאת מסים

[9]

הון-שלטון-עיתון ופרשיות נתניהו ומקורביו

אסתי סגל עושה סדר בפרשות נתניהו

מנדלבליט הכריע: בזק, "וואלה" ו"ידיעות אחרונות" לא יועמדו לדין בתיקי נתניהו אבל אחר כך הכריע שכן

הצוללות המניות ומנדלבליט מאתר אור-לי ברלב

ביבי-נוני

ביבי-נוני

ביבי-נוני

נוני-כבל

נוני-כבל

נוני-כבל

נוני-כבל

הצהרת מנדלבליט על כתבי האישום

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5629241,00.html

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001307858

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3773250,00.html

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3773253,00.html

https://www.mako.co.il/news-law/2019_q4/Article-039e6ccedfb4e61026.htm

https://news.walla.co.il/item/3322494

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3773823,00.html

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3773816,00.html

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5629728,00.html

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5629753,00.html

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5629735,00.html

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5629766,00.html

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5629794,00.html

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001308184

https://www.haaretz.co.il/news/law/1.8158129?fbclid=IwAR0mwTLjBEJri_jz6cHGyAb1Y7PFqQo4tArWml2cG5VDAAY-57Q_HMxr5F8

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3773988,00.html

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001307977

https://www.themarker.com/advertising/1.8094726

https://www.themarker.com/allnews/.premium-1.8094221?v=8FFA46ADA250BBDDDDCF62834EE62B26

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5636080,00.html

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3775184,00.html

https://www.themarker.com/law/1.7774849

איריס אלוביץ מנסה לסחוט את כחלון

עדויות במשטרה של שלדון אלדסון

https://www.themarker.com/law/1.8439465

גנור שמרון וביבי מיקי גנור דוד שמרון בנימין נתניהו

הפועלים - נוני

אתר של אסתי סגל על פרשת הצוללות

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001354076

ההליך של נתניהו מזדהם בגללו

הון-עיתון

https://www.themarker.com/advertising/.premium-1.9343319

טיסות

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001311864

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001311173

שקיפות

ויקיפדיה ומדינות בעולם

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5619962,00.html

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001315413

https://news.walla.co.il/item/3331662

משאבי טבע והמערכת האקולוגית

https://www.mekomit.co.il/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%90%D7%91%D7%99-%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%90%D7%94-%D7%9C%D7%A0%D7%95-%D7%A6%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%9E%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%97%D7%95/

https://news.walla.co.il/item/3322105

תמיכה לניקיון החופים

https://www.ynet.co.il/article/Hyp8vDRoP

גבולות פלנטריים

חומרים שפגעו באוזון פגעו גם באקלים

ארגוני סביבה

החברה להגנת הטבע

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/401220

סיכום 2019

https://www.haaretz.co.il/st/c/static/heb/2019/climatesummary2019-project/

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5651460,00.html

https://www.sviva.co.il/2019-review/

מחאה ואקטיביזם

שחרור ממעצר של גונן בן יצחק ויגאל רמבם [10]

הליכים משפטיים של גונן בן יצחק ואיומים עליו [11]

מאמר מערכת בהארץ נגד הפללת המחאה [12]

אלימות כלפי מפגינים [13]

פרסום

פרסום סמוי

חוקים וחקיקה

חוק ההסדרים

דוחות מבקר המדינה

איגודן והמועצה לישראל יפה

שונות

בוררות שהתפוצצה