שינויים

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

קיימות

נוספו 2 בתים, 15:37, 22 ביולי 2019
מ
החלפת טקסט – " פרוש " ב־" פירוש "
הנוסחה לפיהם מחשבים את הדרכים נקראת [[I=PAT]]. פרוש פירוש הנוסחה I = P × A × T
הוא כי חוזק ההשפעה (I מהמילה Impact) על [[הסביבה הטבעית]] (או במקרים אחרים C - כמות הצריכה של משאב) שווה בקירוב למכפלה של גודל P (מהמילה Population) שמייצג גודל [[אוכלוסיית העולם|האוכלוסייה]], בגודל A (מהמילה Affluence) שמייצג עושר, או צריכה לנפש ביחידות של דולר לנפש, כפול הגודל T שמייצג [[טכנולוגיה]] (Technology) ביחידות של השפעה של כל דולר (או צריכת המשאב לכל דולר צריכה). נוסחה זו מייצגת גם את הטענה לפיה [[גידול אוכלוסין|הגידול באוכלוסייה]], ובצריכה לנפש יחד עם השינויים בטכנולוגיה - גורמים לגידול ב[[השפעות סביבתיות|נזק לסביבה]].

תפריט ניווט