חוק ההסדרים/רפורמה במקרקעין

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה תכנון ובנייה
חוק ההסדרים

תקציר

 • הקמת רשות מקרקעין ממשלתית במקום מנהל מקרקעי ישראל. רשות המקרקעין תפעל לשיווק קרקעות, ביצוע אכיפה לשמירת זכויות המדינה, הבטחת רישום קרקעות בטאבו והצגת מידע לציבור.
 • שיווק קרקעות ומכירתן (בניגוד לחכירת אדמות כפי שהיה מקובל עד היום)
 • מכירת קרקעות גם בשטחים שלא חלות עליהן תוכניות מפורטות ומאושרות - כלומר בדרך כלל שטחים פתוחים וחקלאיים.
 • בקרקעות בעלות יעוד של מגורים ותעסוקה, תבוצע העברת בעלות לידי חוכרים המחזיקים כעת בנכס בחכירה לדורות.
 • העברת סמכויות התכנון ממינהל התכנון במשרד הפנים, לידי הרשויות המקומיות, המגזר הפרטי, ואם נדרשת מעורבות ממשלתית - משרד הבינוי והשיכון (באמצעות מיקור חוץ).
 • עמודים 96-100 בהצעת מדיניות 2009-2010

דברי הסבר של האוצר

הצעת מדיניות 2009-2010

מינהל מקרקעי ישראל (להלן – המינהל) הינו הגוף המופקד על ניהול קרקעות בבעלות המדינה, קק"ל ורשות הפיתוח המהוות כ-93% מכלל קרקעות המדינה. היקף הבעלות הציבורית על הקרקע במדינת ישראל, שהינו מהגבוהים בעולם, מקנה למינהל מעמד מונופוליסטי בשוק המקרקעין ושליטה מכרעת על אספקת גורם ייצור מרכזי בכלכלה הישראלית. המינהל מהווה למעשה מתכנן מרכזי בשוק המקרקעין הסובל מן התחלואים המאפיינים מתכנן מרכזי: הקצאה בלתי יעילה של משאבים תוך יצירת מחסור או עודף בהיצע, סרבול, ביורוקרטיה, תגובה איטית לצרכי השוק, היעדר תמריצים לחדשנות ולעיתים אף שחיתות.

פעילות המינהל כפופה למדיניות המקרקעין הנקבעת בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל (להלן – המועצה). עם השנים התרבו החלטות המועצה ויצרו מערכת סבוכה של כללים. על כך, נוספו אלפי החלטות הנהלה, הוראות אגף והנחיות שונות. זאת ועוד, ישנן כיום כ-250 אלפי דירות אשר אינן רשומות בטאבו המביאות לכך שהמינהל, בעל כורחו, משמש כ"טאבו ב'" תוך הכבדה על מתן השירות בלשכות המינהל המחוזיות. כל אלה, מקשים על פעילותו של המינהל והופכים אותו לגוף מסורבל וביורוקראטי.

המבנה הארגוני של המינהל הוא מבנה בלתי יעיל הכולל כפילויות בפונקציות שונות ומאופיין במטה מנופח. כך, למינהל 13 אגפי הנהלה ו-7 מחוזות (כולל יו"ש) אשר חלוקת הסמכויות ביניהם אינה ברורה. המינהל עוסק במספר רב של פעילויות שאינן במסגרת פעילות "הליבה" שלו כגון ניהול מבנים ונכסים של רשות הפיתוח, תכנון ופיתוח, ניהול מערכת רישום מקרקעין שאינם רשומים ב"טאבו" ועוד.

נוכח הבעיות המתוארות לעיל, ומאחר והקרקע מהווה גורם ייצור מרכזי במרבית הפעילויות הכלכליות במשק, מהווה כיום המינהל חסם מרכזי בפני הפיתוח הכלכלי במדינת ישראל. מצב זה מחייב התערבות ושינוי מבני מהותי בשוק המקרקעין בהתאם למוצע בהצעה כאמור.

ביקורת

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב - הפרטת קרקעות ישראל

ערבוב סוגים שונים של רפורמות

חלק ניכר מהטענות של האוצר הן כלפי מנהל מקרקעי ישראל. ביקורת שרבים שותפים לה על היות הגוף לא יעיל , מושחת וכו'. יחד עם זאת הצעד המוצע של האוצר כולל לפחות 3 צעדים שאין לכאורה קשר ביניהם:

 • שינוי מבני של מנהל מקרקעי ישראל
 • שינוי כללי של מדיניות הקרקעות בישראל
 • שינוי עמוק במדיניות התכנון בישראל.

רוב ההנמקות לשינוי נוגעות לנושא הראשון ולא לשני האחרונים.

ביקורת אידאולוגית נגד תכנון מרכזי

האוצר גם תוקף את הנשוא של תכנון מרכזי בנימוקים שבאים מהתאוריה הכלכלית נאו-קלאסית כלפי מעורבות מתכנן מרכזי בשוק של מוצרים.

הבעיה במתקפה זו היא כפולה - ראשית האוצר ממילא מתכנן להחליף גוף מתכנן אחר (מינהל מקרקעי ישראל) בגוף תכנוני אחר (רשות מקרקעין ממשלתית) שהביקורת העקרונית עליה יכולה להיות דומה.

הבעיה החמורה יותר היא ההסתכלות על הנושא של תכנון ארוך טווח של קרקע כדבר מיותר שהוא כעין מונופול בשוק החופשי ומונע הקצאה יעילה. דבר זה עומד בניגוד גמור לתחום של תכנון עירוני לדוגמה. ללא מדיניות תכנונית השוק יגרום לכשלי שוק. כך לדוגמה השוק מעדיף פרבור במקום עירוניות מתחדשת דבר הגורם לאי יעילות כלכלית. דוגמה נוספת היא ההימצאות של תחנות רכבת בשולי הערים בישראל - בהעדר תכנון מראש, הבנייה והתחבורה בישראל יסבלו מכאוס.

ברוב מדינות העולם מקובל כי תכנון ארוך טווח של מתכנן מרכזי בתחום הבניה והקצאת קרקעות היא דבר הכרחי. במיוחד הדבר בולט בדגם תכנון הערים האירופאי לעומת ה"שוק החופשי" של ארצות הברית שהוביל לפרבור.

הפרטת קרקעות המדינה וביקורת נוספות

קיימות ביקורת רבות נוספות על ההחלטות הגלומות בסעיף זה - מדובר בהפרטה הגדולה בתולדות המדינה , ובשינוי מדיניות מהותי, דבר שנכרח בד בבד עם ביקורת מוצדקת נגד אי יעילות של מינהל מקרקעי ישראל. הביקורת מורחבת בערך הפרטת קרקעות ישראל

קישורים חיצוניים

 • עו"ד רחל זכאי, הפרטת מקרקעי ישראל אינה הפתרון, באתר חדשות מחלקה ראשונה, 30/04/08 – תפקודו של מינהל מקרקעי ישראל אומנם בעייתי, אבל הפרטתו אינה התשובה ואם תתממש - תהיה הרת אסון יש לשנות קביעות מיושנות שכבר מנותקות מהמציאות ולתת פתרונות רלוונטיים, שלמעשה כבר קיימים וניתנים ליישום מיידי, ושישפיעו על היקף ואופן הקצאה נכונה של הקרקע
 • הסכם נתניהו-ש"ס חושף: כך ייראה מינהל מקרקעי ישראל, באתר כלכליסט, 24/03/09 – סמכויות המינהל יחולקו בין משרד השיכון ורשות מקרקעין חדשה. שר השיכון המיועד אריאל אטיאס יהיה אחראי על מינהל מקרקעי ישראל. הרפורמה המלאה תיכלל בחוק ההסדרים לשנת 2010
 • פרשנות: רעיונות ישנים, מוטיבציה חדשה, באתר כלכליסט, 24/03/09
 • ועדת השרים אישרה את ההצעה לרפורמה כוללת במינהל מקרקעי ישראל, באתר כלכליסט, 04/05/09 – במסגרת הרפורמה צפוייה העברת בעלות על קרקעות מהמינהל לידי החוכרים. אטיאס: "המהלך יאפשר לנו להפנות משאבים לטובת רכישת דירה במחירים סבירים"
 • האם הרפורמה במנהל תאושר בהליך חקיקה חפוז?, באתר ynet‏, 21/04/09 – ועדת השרים שהקים נתניהו לעניין הרפורמה במנהל מקרקעי ישראל התכנסה לישיבה ראשונה, במהלכה עלו חילוקי הדיעות סביב קצב אישור התוכנית: בעוד נתניהו ושטייניץ רוצים לאשרה תוך מספר שבועות, מזוז מתנגד להליך מהיר ללא הכנה יסודי
 • תוקם קואליציה ירוקה נגד רפורמת הקרקעות, באתר כלכליסט, 12/05/09 – הקואליציה תכלול חברי כנסת וארגונים ירוקים הטוענים כי הרפורמה במינהל מקרקע ישראל תוביל לנזק סביבתי. דב חנין: "מדובר בשוד נכסי הציבור לטובת אינטרסים נדלניים"
 • "הבייבי" של ביבי – "חיסול קרקעות המדינה", באתר ynet‏, 13/05/09 – במדורי הכלכלה מתארים את הרפורמה המתוכננת במנהל מקרקעי ישראל כמהלך שיחזיר לציבור את הבעלות על הקרקע. המשמעות הנוספת היא שכל אחד – גם בעלי ההון – יוכלו לקבל בעלות על קרקעות המדינה בלי סחבת ביורוקרטית. ארגוני הסביבה: זו מכירת חיסול של קרקעות המדינה והשרים שותקים כי הם חוששים מביבי
 • הרפורמה במינהל: האם מחירי הדירות יירדו?, באתר ynet‏, 22/05/09 – תניהו ואטיאס מבטיחים שהרפורמה במינהל מקרקעי ישראל תוזיל את הדיור. קבלנים, מתווכים ופעילי חברה וסביבה חלוקים: חלק מאמינים שההקלה בביורוקרטיה תוזיל מחירים, ויש מי שאומר: "הישראלי ישלם יותר על נכס בבעלותו"
 • ח"כ שלי יחימוביץ', אם כל ההפרטות בפתח: עד עכשיו זה היה הפרומו. עכשיו מוכרים את המדינה. באתר של שלי יחימוביץ', 23/05/09 – ח"כ שלי יחימוביץ' נגד הפרטת קרקעות ישראל
 • ח"כ שלי יחימוביץ', מוכרים את המדינה, באתר חדשות מחלקה ראשונה, 24/05/09 – אם כל ההפרטות בפתח: עד עכשיו זה היה הפרומו; עכשיו מוכרים את המדינה; הקרקעות שיופרטו תרכשנה על-ידי גורמים אינטרסנטים כגון שייחים סעודים וגורמי פשיעה
 • "אסור להעביר את הקרקע לידיים פרטיות", באתר ynet‏, 24/05/09 – ח"כ דב חנין אמר בכנס האגודה לצדק חלוקתי בנושא הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל: צריך לעשות שינויים במינהל כדי לשפר את תפקודו, אבל אסור להעבירו במחטף לבעלי הון
 • הרפורמה במינהל - מחוץ לחוק ההסדרים?, באתר ynet‏, 02/06/09 – יו"ר הכנסת ראובן ריבלין ומנכ"ל האוצר ירום אריאב הגיעו להבנות, לפיהן יוצאו מהחוק רפורמות שאין להן זיקה ישירה ליישום התקציב. ההסכמות נתונות עדיין לאישור ראש הממשלה – שאינו מוותר על הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל
 • ח"כ שלי יחימוביץ', מה שלא תקראו בשום מקום אחר, באתר של שלי יחימוביץ', 02/06/09 – ההסכם בין המדינה לקק"ל, כתב כניעה שבו נדרשת קק"ל לוותר מרצון על קרקעותיה במרכז ולאשרר תהליך אנטי ציוני המנוגד לעצם קיומה
 • אטיאס: הרפורמה במנהל לא תפריט את המדינה, באתר ynet‏, 03/06/09 – שר השיכון ומנכ"ל מנהל מקרקעי ישראל הדפו את הביקורת שהושמעה בדיון בועדת הכלכלה של הכנסת. יחימוביץ': "הופכים את אדמות ארץ ישראל לנדל"ן עובר לסוחר". שר השיכון: "באת עם נאום מוכן, את מתעלמת מעובדות"
 • שר הבינוי והשיכון: "לא נשים את קרקעות המדינה למכירה לבעלי ההון במכרז פומבי על מדף באינטרנט", באתר TheMarker‏, 03/06/09 – כך טען הבוקר אריאל אטיאס שהציג את הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל בוועדת הכלכלה; מנכ"ל משרד ראש הממשלה: קרקעות הן אחד מצווארי החנק; ח"כ שלי יחימוביץ': נתניהו לא יחלק את ירושלים אלא ימכור אותה
 • אורלב: רפורמת הקרקעות מנוגדת להלכה, באתר ערוץ 7, 31/05/09 – ח"כ אורלב מבקש מהרבנים הראשיים לפרסם את דעת ההלכה ולפיה רפורמת הקרקעות המתירה מכירת קרקע לצמיתות אסורה על פי התורה.