בדיד ורציף, ספרתי ותקבילי, חשמלי ותוכנתי

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

ישנו בלבול נפוץ בין המונחים הבאים:

 • בדיד (דיסקרטי)
 • רציף (סקוונשיאלי)
 • ספרתי (דיגיטלי)
 • תקבילי (אנלוגי)
 • חשמלי (אלקטרוני)
 • תוכנתי (וירטואלי)

אף אחד ממונחים אלה אינו מקביל באופן מלא לאחר.

ערך זה מטרתו להסביר את המונחים האלה ואת הקשר האפשרי ביניהם בצורה פשוטה ולפי סדר הגיוני המיועדת לציבור כללי כולל לאנשים שלא מתכוונים לעסוק במדע, תכנות או הנדסה כרגע או בכלל.

בדיד

בדיד (דיסקרטי) הוא כל דבר המוגדר בעצמו שיש לו שניים או יותר מצבים או כל דבר המוגדר משניים או יותר דברים שיש לו שניים או יותר מצבים. להלן דוגמאות.

דוגמאות לדברים המוגדרים בעצמם שיש להם שניים או יותר מצבים

 • מנורה: למנורה יש שניים או יותר מצבים כמו כבויה ודלוקה, או, כבויה, דלוקה ושרופה (תלוי איזה מצבים נגדיר)
 • סרגל: הסרגל מחולק לשניים או יותר קטעים באורך מסוים כמו שניים או יותר קטעי מטר, או שניים או יותר קטעי אינץ' או שניים או יותר מאלה ושניים או יותר מאלה יחדיו (תלוי איזה מצבים נגדיר)

דוגמאות לדברים המוגדרים משניים או יותר דברים שיש להם שניים או יותר מצבים

 • דרך מרצפות: אדם מניח על האדמה שתיים או יותר מרצפות צמודות אחת לשנייה ואז הולך עליהן. הדבר שמוגדר כאן משניים או יותר דברים הוא דרך המרצפות (ולא המרצפות עצמן) ושניים או יותר מצבים שיש לדרך המרצפות זה או שלא הולכים עליה או שכן הולכים עליה, או שלא קופצים עליה או שכן קופצים עליה (תלוי איזה מצבים נגדיר)
 • אזור מגורים: אדם בונה שניים או יותר בניינים ומגדיר אותם כנמצאים באותו אזור מגורים. הדבר שמוגדר כאן משניים או יותר דברים הוא אזור מגורים (ולא הבניינים עצמם) ושניים או יותר מצבים שיש לאזור המגורים זה או שלא גרים באזור זה או שכן גרים באזור זה או שלא נוסעים בו במכוניות או שכן נוסעים בו במכוניות (תלוי איזה מצבים נגדיר)

הערות לפרק

 • אפשר להגדיר איזה שניים או יותר מצבים שנרצה לכל דבר המוגדר בעצמו או המוגדר משניים או יותר דברים ← העיקר שההגדרות ישקפו את המצב בפועל או את המצב הסביר
 • בהקשר עיבוד אותות, תחום הנסמך מאד על הגדרות מדויקות למונחים כמו בדיד וגם רציף, ספרתי ותקבילי (אשר יוסברו בהמשך), לא יהיה נכון להתעלם ממצב של מכונה כמו "כבוי" ולהתמקד רק במצב כמו "דלוק" כי זו תהיה התמקדות בפלט (input) של המכונה ולא במצבים של המכונה (modes)

רציף

רציף (סקוונשיאלי) הוא כל דבר שלפחות בהגדרה יש לו רק מצב אחד.
תהליך רציף הוא תהליך שלא מחולק לשני תתי תהליכים או יותר (אין לו שני תתי-מצבים).

דוגמה פשוטה לתהליך רציף היא ציור קו על מישור בלי להפסיק מהתחלת ציור הקו ועד תום ציור הקו.

בדיד ורציף במתמטיקה

במתמטיקה, למונחים בדיד ורציף יישומים בתחומים שונים:

 • גאומטריה (מושג "קו ישר")
 • זמן בדיד וזמן רציף
 • עוצמת הרצף
 • פונקציה רציפה
 • טופולוגיה
 • מתמטיקה בדידה
 • מרחב בדיד
 • מרחב מטרי שלם
 • נקודה מבודדת במרחב טופולוגי

ספרתי

למונח ספרתי (דיגיטלי), אשר בעברית נקרא גם "ספיר" או "בן-מנייה" (משהו שניתן לספור), ייתכנו משמעויות שונות בהקשרים שונים.

ההגדרות הכלליות ביותר היא "כל דבר שניתן למנות בספרות" (digits) או פשוט "כל דבר שניתן לספור".
אלו הן הגדרות אטימולוגוית, כלומר מבוססות על ניתוח שורש המילה (דיגיט) שפירושו "ספרה".
ספיר\ספרתי\סופי\דיגיטלי (לעומת לא ספיר \ לא ספרתי \ לא סופי \ לא דיגיטלי).

המונח "דיגיט" ("ספרה") יכול לתאר "נקודת איפוס" (לדוגמה, 0) ו"גודל שניתן למנות" (לדוגמה, 1 או 2).

בעיבוד אותות, אות דיגיטלי הוא אות שהינו בדיד הן בזמן והן בערך (או במקום ערך ← משרעת ← אמפליטודה\מגניטודה).
לדוגמה, תמונת סרגל שמופיעה ונעלמת כל שנייה היא בדידה בזמן כי היא מופיעה ונעלמת כל שנייה והיא גם בדידה בערך (אמפליטודה\מגניטודה) כי הוא מחולקת למספר סופי של מקטעים (באופן שניתן לספור/לכמת).

תקבילי

למונח תקבילי (אנלוגי) ייתכנו משמעויות שונות בהקשרים שונים. ברמה האטימולוגית פירושו "תקבילי", כלומר, מצב בו יש שני דברים המקבילים זה לזה, או לחלופין, שני דברים החופפים זה לזה.

ייתכן שהמונח "מקבילי" אינטואיטיבי יותר מהמונח "תקבילי" ועדיף עליו.

משמעות נוספת למונח אנלוגי היא "רציף בזמן".

חשמלי

המונח חשמלי (אלקטרוני) לעתים מבולבל עם המונח דיגיטלי כי משהו יכול להיות דיגיטלי בלי להיות אלקטרוני, כלומר, יש בו ספרות, או, מכמתים את מצביו בספרות, או שהוא בדיד הן בזמן והן בערך, אך אינו אלקטרוני.

דוגמה לדבר שהוא דיגיטלי אך לא אלקטרוני זה למשל אצבעות הידיים.
בהגדרה פשוטה ניתן לספור אצבע אחת או יותר (או לספור 0 אצבעות) ולכן טכנית אפשר להגיד שאצבעות הן "דיגיטליות" (ספרתיות או בפשטות, ספירות) אפילו שזה נשמע גרוע.
בהגדרה נרחבת יותר אצבעות הן בדידות בזמן (כי הן קיימות לאורך הזמן המדיד-בהגדרה בו חי אדם) והן בדידות בערך כי ניתן לספור אצבע אחת לפחות (או אפס אצבעות).

תוכנתי

המונח תוכנתי (וירטואלי) פירושו משהו שהוא חלק מתוכנה, כלומר, תוכנת מחשב. הכוונה למחשב במובן הנפוץ כמכונה כימואלקטרית עם זיכרון מידע מוגבל המשמשת להרצת תוכנות ולקבלת פלט (שיכול להיות תנועה במרחב כמו פעולת מכונה ממוחשבת כולל רובוט ו\או מידע על מסך)

הערות כלליות

מה ההבדל בין ספרתי לבדיד (מה ההבדל בין דיגיטלי לבדיד)

 • כל דבר בדיד הוא ספרתי (ספיר או בן-מנייה) אך לא כל דבר ספרתי הוא בדיד:
 • אפס יחידות ("נקודת איפוס") זה ספרתי אך לא בדיד
 • יחידה אחת זה ספרתי אך לא בדיד
 • שתיים או יותר יחידות זה גם ספרתי וגם בדיד כי יש שניים או יותר מצבים (ולגבי תהליכים, שניים או יותר תתי-תהליכים)

ראו גם